Brev fra valgnemnda: Valg på landsmøtet 2019

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg.

 

 

 

 

Til lokallagene i Folkehøgskoleforbundet

Bergen, 03.12.2018

VALG PÅ LANDSMØTET 2019

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019).
Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg.

Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode kandidater, og vi ber nå om innspill fra lokallagene.

Styret
Forbundsstyret har 5 medlemmer og tre nummererte varamedlemmer valgt av landsmøtet.
Valgnemnda skal innstille på

– leder
– fire styremedlemmer (to av hvert kjønn)
– tre varamedlemmer som kalles inn til alle styremøtene (hvert kjønn representert)

Noen viktige saker for styret i kommende periode vil være:

– Oppfølging av idé- og prinsipprogram, og forholdet mellom verdigrunnlag og praksis
– Eventuelle endringer i vedtektene
– Videreutvikling av det pedagogiske utviklingsarbeidet
– Rekruttering av medlemmer og tillitsvalgte
– Forsterke opplæring og oppfølging av tillitsvalgte
– Eventuelle organisatoriske endringer som følge av utredning av organisering av det felles informasjonsarbeidet
– Politiske utfordringar og muligheter med lov og forskrift, tilskudd, søknad om nye skoler og prosjekter
– Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet på vårt område

Disse sitter i dag i styret:

– leder Øyvind Brandt, Nestor seniorutvikling, permisjon fra stilling som rektor
– nestleder Jan Martin Medhaug, Follo Fhs, rektor
– styremedlem, Kristin Smith, Ringerike Fhs., kontorleder
– styremedlem Ingvar Øydvin, Fosen Fhs., inspektør
– styremedlem Sivelin Kjølstad, Sogndal Fhs., lærer
– 1. varamedlem Ronnie M. Larsen, Follo Fhs., lærer
– 2. varamedlem, Line Tirslaug, Trøndertun Fhs., internat/kontorleder
– 3. varamedlem, Ingjerd De Graff, Romerike Fhs., kontorleder

Utvalg
I tillegg skal valgnemnda innstille på
– fire medlemmer til praktisk utvalg (to av hvert kjønn)
– fire medlemmer til lærerutvalget (to av hvert kjønn)
– to medlemmer til skoleutviklingsutvalget (en av hvert kjønn)
– valgnemnd for landsmøtet i 2021, tre personer (hvert kjønn representert)

Disse sitter nå i praktisk utvalg:

– Brith Bø, Seljord fhs., kontor
– Arnhild Berg, Skogn fhs., internat
– Henning Olsen, Toten fhs., vaktmester
– For tiden ingen rep. fra kjøkken

Disse sitter nå i lærerutvalget:

– Oddny Røsset, Skiringssal fhs.
– Yngve Beddari, Passvik fhs.
– Marianne Jebsen, Holtekilen fhs.
– Cato Jensen, Åsane fhs.

Disse sitter i skoleutviklingsutvalget:

– Elin Evenrud, Holtekilen fhs., rektor
– Benedicte Hambro, Ringerike fhs. Lærer (for Ingvild Jevne, AFR, inspektør)
– Siren Salthaug Solvang, SKAP, lærer (vara i permisjon)

Vegen videre
Valgnemnda skal spørre leder, styremedlemmer, varamedlemmer og utvalgsmedlemmer om de tar gjenvalg. Øyvind Brandt har allerede signalisert at han ikke tar gjenvalg.
Innen første februar sender lokallagene sende inn sine forslag til valgnemnda. Valgnemnda har som mål å sende ei innstilling til sekretariatet i løpet av mars.

Kontakt oss
Valgnemnda ber lokallagene om å sende inn forslag på aktuelle kandidater innen 1. februar.

Forslag kan sendes til
– Tore Haltli, Fana fhs: rektor@fanafolk.no
– Kjersti Hovland, Ringerike fhs: kjersti.hovland@bfk.no
– Hilde Grymyr, Idrettsskolen Numedal fhs: hilde.grymyr@idrettskolen.com

Vennlig hilsen,
Tore Haltli
leder for valgnemnda

Kalender