FHF-rundskriv 19/2018: Særavtale for undervisningspersonalet – Virke

Virke og organisasjonene har blitt enige om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke. Forhandlingene ble gjennomført 25.september 2018.

FHF-rundskriv  19/2018

 

Særavtale for undervisningspersonalet- Virke

Virke og organisasjonene har blitt enige om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke. Forhandlingene ble gjennomført 25.september 2018.

Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og til 31.12.2020.

Vedlagt følger protokoll fra forhandlingsmøte med Virke.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                                 Knut Simble

leder                                                                                                  generalsekretær

Kalender