FHF-rundskriv 21/2018: Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?

Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag.
Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid Sindre Vinje initierte til en
viktig samtale om forståelsen av innhold og rammer for dette arbeidet i Folkehøgskolen nr. 1 2018.
Samtalen engasjerer mange og vil alltid være aktuell.

FHF-rundskriv 21/2018

Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?

Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag.
Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid Sindre Vinje initierte til en
viktig samtale om forståelsen av innhold og rammer for dette arbeidet i Folkehøgskolen nr. 1 2018.
Samtalen engasjerer mange og vil alltid være aktuell.

Styret ønsker å videreføre samtalen om forståelsen av innhold og rammer for det sosialpedagogiske
arbeidet ved å forankre denne i lokallagene. Styret ønsker derfor å høre med dere hva dere legger i
dette arbeidet.

Vi oppfordrer herved lokallagsleder eller andre på skolen til å ta initiativ til et møte med hele personalet
om forståelsen av det sosialpedagogiske arbeidet ved egen skole.

Styret ber om at dere etter møtet gir oss tilbakemeldinger på hva dere lokalt forstår ved
sosialpedagogisk arbeid (eller hvilket begrep dere evt. benytter) ved egen skole, hvem utfører dette, når
og hvordan. Vi vil også sette pris på om dere beskriver eventuelt problemstillinger knyttet til forståelsen
av det sosialpedagogiske arbeidet og rammene for dette.

Tilbakemeldingen fra dere ønsker vi innen 26. november.

Tilbakemeldingene fra lokallagsdrøftingene vil danne en del av grunnlaget for hvordan styret velger å
belyse temaet videre i aktuelle fora og på landsmøtet i 2019.

 

Med beste hilsen
Øyvind Brandt                                                              Knut Simble
leder                                                                              generalsekretær

Kalender