FHF-rundskriv 16/2018: Styrekurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

På bakgrunn av behov for kurs i styrearbeid og erfaringene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim), 2014 (Oslo) og 2016 (Bergen) inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene.

FHF-rundskriv 16/2018

Styrekurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

26.-27. oktober 2018  – Best Western Karl Johan Hotell, Oslo

På bakgrunn av behov for kurs i styrearbeid og erfaringene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim), 2014 (Oslo) og 2016 (Bergen) inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene.

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som opprettholder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, andre relevante lover, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Om man er erfaren eller ny som styremedlem ved en folkehøgskole, enten som eier-, tilsattes eller elevenes representant eller rektor, vil kurset gi deltakerne et bedre fundament og bidra til å gjøre de tryggere på å utøve den viktige og ansvarsfulle rollen i skolens øverste organ.

For mer informasjon og påmelding, se vedlagte invitasjon og program på nett eller her under.

Pris                 Ingen kursavgift. Deltakerne/skolene dekker selv reise og opphold, samt dagpakker.

Påmelding      Bindende påmelding skjer her: (www.folkehøgskoleforbundet.no  i kalenderen.

Senest 1. oktober      Hvis problemer, kontakt Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no  /90077694

Kurssted         Best Western Karl Johan Hotell, Oslo

 

Velkommen!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                    Knut Simble

leder                                                    generalsekretær

 

Vedlegg: Styrekurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer i frilynt folkehøgskole

Kalender