Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på. Se vedlagte invitasjon og program for videre opplysninger.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Best Western Karl Johan Hotell, Oslo
Kalender