FHF-rundskriv 24/2018: Ny særavtale for undervisningspersonalet

30. november 2018 ble det ført forhandlinger mellom KS og Utdanningsforbundet/Folkehøgskoleforbundet om ny særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

 

 

FHF-rundskriv 24/2018

 

Ny særavtale for undervisningspersonalet

30. november 2018 ble det ført forhandlinger mellom KS  og Utdanningsforbundet/Folkehøgskoleforbundet om ny særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

Partene kom til enighet, og SFS 2214 ble prolongert for 4 år med virkning fra 1.1.2018 til og med 31.12.2021.

Godtgjøring for særskilt arbeidstid i avtalens pkt. 6 endres til kr. 27.000.- med virkning fra 1.1.2018.

Avtalen finnes vedlagt.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                 Angelina Christiansen
leder                                                                                  generalsekretær

Kalender