FHF rundskriv 29-2016: FOLKEHØGSKOLEN til styremedlemmer ved skolen?

FOLKEHØGSKOLEN er bladet for frilynt folkehøgskole. På kurs for styremedlemmer ved skolene nå i høst kom det fram eksempler på, og derved oppfordring til, å gi hvert styremedlem et abonnement på FOLKEHØGSKOLEN. 

 

Til          

Folkehøgskolene
ved (vær snill å send videre til) rektor

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 54/16/A 1.08
Oslo, 03.10.2016

 

FHF-rundskriv 29/2016

 

FOLKEHØGSKOLEN til styremedlemmene ved skolen?

FOLKEHØGSKOLEN er bladet for frilynt folkehøgskole. På kurs for styremedlemmer ved skolene nå i høst kom det fram eksempler på, og derved oppfordring til, å gi hvert styremedlem et abonnement på FOLKEHØGSKOLEN.

Mange styremedlemmer har ingen eller lite godtgjøring for styrevervet. Et abonnement på FOLKEHØGSKOLEN vil kunne være en meningsfull gest for innsatsen i styret. 

Et års abonnement (5 nr) koster kun NOK 300,-. Tegne abonnement kan gjøres ved å sende navn og adresse, samt skole, til Marianne på kontoret en e-post (marianne@folkehogskole.no ) 

 

Ha en fin dag.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                  Knut Simble
leder                                generalsekretær

Kalender