FHF rundskriv 28-2016: Studentmedlemskap

Landsmøtet i 2013 åpnet opp for at også studenter/stipendiater kan være medlem i Folkehøgskoleforbundet. Viktige grunner til å være medlem for stipendiater/studenter er at man gjennom medlemskapet i Folkehøgskoleforbundet støtter arbeidet for frilynt folkehøgskole. 

 

Til          

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 52/16/A 1.08
Oslo, 03.10.2016

 

 

FHF-rundskriv 28/2016

Studenter/stipendiater kan nå også bli medlem

 

Landsmøtet i 2013 åpnet opp for at også studenter/stipendiater kan være medlem i Folkehøgskoleforbundet. Viktige grunner til å være medlem for stipendiater/studenter er at man gjennom medlemskapet i Folkehøgskoleforbundet støtter arbeidet for frilynt folkehøgskole.

 

Samtidig vil studentmedlemmer også tilbys de vanlige medlemsfordelene, samt ikke minst svært gunstig studentforsikringsordning via vår samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet. Forsikring som dekker både innbo‐, reise‐, ulykke‐ og uførhet, koster kun NOK 996.‐ pr år (2016). Medlemskap (NOK 500,-/år) og den gunstige forsikringsavtalen(e) kan opprettholdes så lenge man er student.

Avtalen om studentforsikring kom på plass i våres, og vi informerer derfor om muligheten for å tegne studentmedlemsskap i Folkehøgskoleforbundet via vedlagte informasjonshefte.

 

Vi ber lokallagsleder videreformidler tilbudet til aktuelle stipendiater/andreårselever/studenter. Vi har lagt ved ett eksemplar av informasjonsfolderen om studentmedlemskap. Denne finner du også her: http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/54eee59bda038bb50cfb5a2f44609d43.pdf  

 

Ha en fin dag.


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                       Knut Simble
leder                                     generalsekretær

 

Vedlegg (i post): Informasjonsfolder om studentmedlemskap i Folkehøgskoleforbundet

Kalender