FHF-RUNDSKRIV 22/2020: TILBAKEMELDING PÅ SELVEVALUERINGSRAPPORTEN

I år vil Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag sammen gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene. I den forbindelse vil vi gjerne se så mange som mulig av de frilynte skolenes selvevalueringsrapporter.

 

Tilbakemelding på selvevalueringsrapporten

I år vil Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag sammen gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene. NKF har i flere år gitt ut en slik tilbakemelding til sine skoler, noe skolene har opplevd som nyttig.

Myndighetene tok i fjor et initiativ til å snakke med Folkehøgskolerådet om kvalitet i folkehøgskolen, og vi ønsker å benytte anledningen til å få et innblikk i hvilke tema og verktøy dere benytter til kvalitetsutvikling på skolene. I den forbindelse vil vi gjerne lese så mange rapporter som mulig, og ber om at dere sender selvevalueringsrapporten med vedlegg til angelina@folkehogskole.no.

Vi gir gjerne en kort tilbakemelding på rapporten til de av dere som ønsker det. Husk i så fall å spesifisere dette ved innsending.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender