NF-rundskriv 13 – 2005 Mellomoppgjøret i KS-området -resultat

Mellomoppgjøret i KS-området - resultat  Dette skrivet er i utgangspunktet bare aktuelt for IKV-medlemmer på fylkeskommunale/kommunale folkehøgskolar, men somme private folkehøgskolane nyttar ennå kommunal tariff for IKV-personalet. Derfor blir dette sendt ut til alle.

Utdrag av resultatet:

 

a) Det blir gitt eit generelt tillegg på kr. 2000 pr. 1.5.2005 til alle stillingar som er omfatta av HTA kapitel 4. Så vidt vi har oversikt over er alle IKV-stillingar som blir lønna etter tariffen i KS området i kapittel 4

 

b) Det nye generelle tillegget samt tillegg som vart gitt pr. 1.1.05 blir inkludert i minstelønnssatsane for 0 år, 4 år og 8 år i HTA kap 4b. Minstelønnssatsane er nå:

 

 

 

 Gruppe  0 år  4 år  8 år  10 år
 Stillingar utan særskilt krav om utdanning  199 000  204 000  214 000  240 000
 Fagarbeidarstillingar/tilsvarande fagarbeidstillingar  224 800  229 800  234 800  255 000
 Stillingar med krav om høgskoleutdanning  260 900  265 900  270 900  292 000
 Stillingar med krav om høgskoleutd. med ytterligare spesialutdanning  281 600 286 600  291 600   316 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Dag Wollebæk /s/

dagleg leiar

Kalender