FHF rundskriv 23-2014: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. – 25. SEPTEMBER 2014, MED FORKURS 22. – 23. SEPTEMBER.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 23. – 25. september 2014. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 22. september. Se vedlagte kursprogram. Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 56/14/A 1.08
Oslo, 26.08.2014

 

FHF-rundskriv 23/2014

 

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. – 25. SEPTEMBER 2014, MED FORKURS 22. – 23. SEPTEMBER.

 

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 23. – 25. september 2014. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 22. september. Se vedlagte kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på FHF`s nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/?id=354045905

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen

 

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                       generalsekretær

 

 

FORKURSET FOR NYE TILLITSVALGTE
(Med forbehold om endringer)

 

Mandag 22.09:

14:45:                   Buss fra Gardermoen

15:30:                   Rundstykker og kaffe/te

16:00:                   Velkommen og presentasjon!

                             Kort om organisasjonsstrukturen i norsk
                             folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke
                             og Utdanningsforbundet.

                             v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

16:45:                   Min rolle som ny tillitsvalgt.

                             v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30:                   Kaffe

18:00:                   Handboka (nettutgave)– en ressurs for de tillitsvalgte.
                             Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka
.
                             NB: Bruk av bærbar PC

                             v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

20:00:                   Middag

 

Tirsdag 23.09:

08:00:                   Frokost

08:45:                   Morgensamling v/ NKF

09:00:                   Håndboka forts. Gruppeoppgaver og plenum.

                             v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:15:                   Aktuelle lover og avtaler v/ Knut Simble

11:00:                   Spørretime (til ca. 12:00)

                             Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12.30

……………

 

 

Program for tillitsvalgtkonferansen 23.-25.9.2014

(Med forbehold om endringer)

 

Tirsdag 23.9.

11:15:                   Buss fra Gardermoen

12:30:                   Lunsj

13:30:                   Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

13.45:                   Omstilling/nedbemanning – lover og avtaler, v/advokat Bjørn Bråthen

15:00:                   Pause

15:15:                   Omstilling/nedbemanning – tillitsvalgtes rolle, habilitetsspørsmål m.m.

16:30:                   Kaffe

17:00                     Hovedtariffoppgjøret 2014 – informasjon om de nye avtalene

18:30:                   Årsmøte i Inter-folk

19:30:                   Middag

 

 

Onsdag 24.9:

08:00:                   Frokost

08:45:                   Morgensamling v/NKF

09:00:                   Lokale lønnsforhandlinger

                               -Forhandlingsbestemmelser
                               -Forhandlingsteknikk
                               -Forhandlingsspill

11:00:                   Kaffepause

11:15:                   Lokale forhandlinger forts.

13:00:                   Lunsj

14:30:                   Lokale forhandlinger fortsetter

17:00:                   Særmøter for Folkehøgskoleforbundet og NKF               

19:00:                   Middag

21:00:                   Konsert

                             v/ Hege Rimestad og Ulf Ergo

 

Torsdag 25.9:

08:00:                   Frokost

08:45:                   Morgensamling v/Kristine Morton, internasjonal sekretær

09:00:                   Særavtalen for undervisningspersonalet,
                             v/Tor Grønvik, daglig leder i NKF/IKF 

10:00:                   Pause/utsjekking

10.15:                   Særavtalen for undervisningspersonalet forts.

11.15:                   Tax Justice Network – hvordan påvirker økonomisk 
                             kriminalitet vår hverdag? Hva kan vi gjøre lokalt?
                             v/ Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network

12:00:                   Oppsummering /avslutning

12:30:                   Lunsj / avslutning

13:10:                   Buss til Gardermoen

Kalender