FHF rundskriv 29-2014 Jubileumsboka Frihet til å lære

Arild Mikkelsens flotte historiebok Frihet til å lære - om lange linjer i frilynt folkehøgskoles 150 årige historie, kan du bestille direkte på Cappelen Damm forlag.

 

Til  skolene

Kopi til: alle

Vår ref.: 73/14/A 1.08
Oslo, 04.11.2014

FHF-rundskriv 29/2014

 

 

Jubileumsboka – Frihet til å lære

Nå kan du bestille boka Frihet til å lære, Frilynt folkehøgskole i 150 år.

Arild Mikkelsens flotte historiebok kan du bestille direkte på Cappelen Damm forlag. Denne boka bør være en gave både til styremedlemmer, ansatte og som gave i ulike sammenhenger rundt om på skolene. Boka er finansiert med midler fra Forskingsfondet til Folkehøgskoleforbundet og ved bidrag fra Fritt ord.

 

Vedlagt finner du bestillingskjema.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

 

Vedlegg: Bestillingsskjema

 

               

Kalender