FHF rundskriv 22-2014: Invitasjon til veivalgskonferansen 2014

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 2014. Her vil dere få et innblikk i de erfaringer som Åsane-, Nordhordland- og Sørlandet folkehøgskole har gjort, samt praktisk øving og teori i de metodiske grep som skolene brukte i samarbeid med Jan H. Heitmann. Ta dette med hjem til egen skole.

FHF rundskriv 21-2014: Tom Tiller: «Læringskoden – fra karakterer til karakter». Bestill boka nå!

Publisert/Oppdatert

«Læringskoden – fra karakterer til karakter» er nå utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka er blitt til gjennom et samarbeid med professor Tom Tiller og alle folkehøgskoleorganisasjonene. Mange av dere på skolene har bidratt med brev og andre innspill til forfatteren. Nå der den her! Se presentasjon av boka på neste side. Denne boka må folkehøgskolefolk lese, inklusiv styremedlemmer!

FHF rundskriv 20-2014: Velkommen i folkehøgskolen 2014

Publisert/Oppdatert

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å komme mer på offensiven overfor nye som ansettes i folkehøgskolen. Ett tiltak er å gi nye ansatte på skolen en velkomsthilsen første dagen, eller en av de første dagene, via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller rektor, evt. andre. Hilsenen er i form av heftet «Velkommen i folkehøgskolen».

FHF rundskriv 18-2014: Bestilling av sangboka

Publisert/Oppdatert

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall. Ta tak og få opp sanggleden og bestill sangboka til elevene.

FHF rundskriv 19-2014: Tariffinformasjon

Publisert/Oppdatert

Forhandlingene om ny tariffavtale er nå sluttført i begge tariffområder. De nye avtalene, Hovedtariffavtalen i KS og Overenskomsten for Utdanning i Virke, gjelder fra 1. mai 2014 til 30. april 2016. Det økonomiske resultatet er det samme for begge tariffområder. Med virkning fra 1. mai gis det et generelt lønnstillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn per 30. april 2014, dog minst kr 8 500,-.

FHF rundskriv 17-2014: Status særavtale i Virkeområdet

Publisert/Oppdatert

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen i Virkeområdet prolongeres for kommende skoleår.

FHF rundskriv 16-2014: Vitnemål til stipendiater

Publisert/Oppdatert

Vi har fått flere forespørsler vedrørende utforming av vitnemål for disse. Vi ønsker derfor at de skoler som har stipendiater/andreårselever sender inn skolens mal for vitnemål for disse elevene, gjerne i form av eksempler på et eller to anonymiserte fullstendige vitnemål.

FHF rundskriv 15-2014: PÅminnelse om kurs for nye ansatte i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Det er mange skoler som får nye ansatte til høsten. I den anledning minner vi om vårt kurs for nytilsatte 4.-7. august på Nansenskolen i Lillehammer. Kurset vil gir en solid innføring for nye i skoleslaget og vi kan i år som tidligere stille med et rikholdig og variert program (se vedlegg) eller les mer om kurset på www.folkehøgskoleforbundet.no.

FHF rundskriv 14-2014: Hvor mange nye ansatte på skolen til høsten?

Publisert/Oppdatert

FHF skal strats trykke heftene "Velkommen i folkehøgskolen" til utdeling til nye lærere, praktisk personale og ledere til høsten. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvor mange nye ansatte lærere, ledere og praktisk personale det anslagsvis vil starte på din skole til høsten. Vi ønsker denne tilbakemeldingen så fort som mulig og innen en uke (som svar på denne e-posten, tlf eller på annet vis.

FHF rundskriv 12-2014: INvitasjon til nordisk etterutdanning i kunnskap for bærekraftig utvikling

Publisert/Oppdatert

Er du lærer på folkehøgskole, pedagogisk tilrettelegger i et studieforbund eller i en organisasjon som setter utdanning for bærekraftig utvikling på agendaen? Da kan denne utdanningen være midt i blinken for deg.