FHF rundskriv 18-2014: Bestilling av sangboka

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall. Ta tak og få opp sanggleden og bestill sangboka til elevene.

 

 

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:) 

rektor og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet            

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

 

Oslo, 16. juni 2014

Vår ref.: 45/14/A 1.08
Oslo, 16.06.2014
 

FHF-rundskriv 18/2014

 

Bestilling av sangbok

«Bekymringsmelding» 

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall.

Ta tak og få opp sanggleden og bestill sangboka til elevene.

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 21. juni.

 

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                         Knut Simble
leder                                      generalsekretær

 

 

Bestilling av sangboka

(2014)

 

 

Til   Folkehøgskoleforbundet

E-post: marianne@folkehogskole.no

 

eller pr post til

Folkehøgskoleforbundet
Postboks 420 Sentrum

0103 OSLO     

 

 

Vi bestiller                 eks. av sangboka

 

Bøkene koster kr 475,- pr stk. eksklusiv frakt

 

Vi vil ha bøkene senest i uke ___________           _______ 

 

Fra skole:  ______________________________________

 

                                                                                     

Dato   /                      

 ___________________________                                    
(Underskrift)

Kalender