FHF rundskriv 21-2014: Tom Tiller: «Læringskoden – fra karakterer til karakter». Bestill boka nå!

«Læringskoden – fra karakterer til karakter» er nå utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka er blitt til gjennom et samarbeid med professor Tom Tiller og alle folkehøgskoleorganisasjonene. Mange av dere på skolene har bidratt med brev og andre innspill til forfatteren. Nå der den her! Se presentasjon av boka på neste side. Denne boka må folkehøgskolefolk lese, inklusiv styremedlemmer!

 

Til  (vær så snill å kopiere/videresende til)

–          Rektor

–          Inspektør

–          Lokallagsleder

 

Vår ref.: 53/14/A 1.08

Oslo, 19.08.2014

  

FHF-rundskriv 21/2014

 

 

Tom Tiller: «Læringskoden – fra karakterer til karakter». Bestill boka nå!

«Læringskoden – fra karakterer til karakter» er nå utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka er blitt til gjennom et samarbeid med professor Tom Tiller og alle folkehøgskoleorganisasjonene. Mange av dere på skolene har bidratt med brev og andre innspill til forfatteren.

Nå der den her! Se presentasjon av boka på neste side. Denne boka må folkehøgskolefolk lese, inklusiv styremedlemmer!

Bestill boka for kr 250 per stk.

Ved bestilling gjennom folkehøgskolekontoret er prisen kr 250 per stk. Ordinær pris er kr 298. Porto kommer i tillegg.

Send e-post til fhf@folkehogskole.no og oppgi antall bøker og fakturaadresse

 

 

Med vennlig hilsen

 

Knut Simble                        Sindre Vinje

Generalsekretær                 Rådgiver pedagogisk utvikling

 

 

Vedlegg: Omtale om boka «Læringskoden – fra karakterer til karakter»

Endelig er boka «Læringskoden» av Tom Tiller kommet!

Få den til 250,- pr. stk dersom dere bestiller den gjennom oss.

 

Boka Læringskoden diskuterer aktuelle pedagogiske læringsspørsmål og fokuserer blant annet på årsaker til det store frafallet i den videregående skolen. Forfatteren er i boken på jakt etter selve læringskoden. Han mener at det er best sjanse til å finne denne i folkehøgskolen, en skole som fyller 150 år i 2014, med lange tradisjoner for å ivareta eleven som hel person, der menneskets karakter står i sentrum, og der karakterene ikke har fått noen plass.
 
Utgangspunktet for boka er brev fra nåværende og tidligere elever og lærere der de skriver til forfatteren om sine erfaringer fra folkehøgskoleåret. I brevene forteller elevene om hva som skal til for at undervisning og læring skal kunne oppleves som magi, der de får ny tro på at de kan mestre skolen på en god måte, og der de finner fram til skjulte evner og anlegg.
 
Målgrupper for boka er skoleinteresserte på bred front, men spesielt lærerstudenter, samt lærere og ledere.
 
Tom Tiller er professor i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø og gjesteprofessor ved Luleå tekniske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (NorAforsk). Tiller har lærerutdanning og har praktisert både som lærer og skoleleder i grunnskolen, samt vært leder for den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiT, Norges arktiske universitet, i flere år. Han har gjennom flere tiår vært opptatt av å styrke læreres og skolelederes profesjonalitet. Av tidligere utgitte bøker kan nevnes: Den tenkende skolen, Kenguruskolen, Den andre dagen, Læreren som forsker og Aksjonslæring.

Kalender