FHF rundskriv 16-2014: Vitnemål til stipendiater

Vi har fått flere forespørsler vedrørende utforming av vitnemål for disse. Vi ønsker derfor at de skoler som har stipendiater/andreårselever sender inn skolens mal for vitnemål for disse elevene, gjerne i form av eksempler på et eller to anonymiserte fullstendige vitnemål.

 

 

Til (vær så snill og videresend/kopiere til)

Rektor/assisterende rektor/inspektør

Kopi til: Lokallagsleder

 

Vår ref.: 39/14/A 1.08 Oslo, 15.05.2014

 

 

FHF-rundskriv 16-2014

 

Vitnemål for stipendiater

 

Det er flere skoler som har stipendiater (2. årselever). Vi har fått flere forespørsler vedrørende utforming av vitnemål for disse. Vi ønsker derfor at de skoler som har stipendiater/andreårselever sender inn skolens mal for vitnemål for disse elevene, gjerne i form av eksempler på et eller to anonymiserte fullstendige vitnemål.

På bakgrunn av eksemplene vil vi utforme et felles eksempel/mal som skoler som senere starter med stipendiater/2.årselever evt. kan inspireres av.

Eksempler kan sendes til sindre.vinje@folkehogskole.no .

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                        Sindre Vinje

leder                                     rådgiver pedagogisk utvikling

Kalender