FHF rundskriv 15-2014: PÅminnelse om kurs for nye ansatte i folkehøgskolen

Det er mange skoler som får nye ansatte til høsten. I den anledning minner vi om vårt kurs for nytilsatte 4.-7. august på Nansenskolen i Lillehammer. Kurset vil gir en solid innføring for nye i skoleslaget og vi kan i år som tidligere stille med et rikholdig og variert program (se vedlegg) eller les mer om kurset på www.folkehøgskoleforbundet.no.

 

 

Til           (vær så snill å videresend/kopiere til)
               Rektor/assisterende rektor/inspektør

Kopi til:    Lokallagsleder

Vår ref.: 37/14/A 1.08
Oslo, 13.05.2014

 

FHF-rundskriv 15/2014

 

Kurs for nytilsatte 4.-7. august (Del 1)

Det er mange skoler som får nye ansatte til høsten. I den anledning minner vi om vårt kurs for nytilsatte 4.-7. august på Nansenskolen i Lillehammer. Kurset vil gir en solid innføring for nye i skoleslaget og vi kan i år som tidligere stille med et rikholdig og variert program (se vedlegg) eller les mer om kurset på www.folkehøgskoleforbundet.no.

Kurset har vært meget populært hos tidligere kursdeltakere. Del 2 av kurset vil være i januar/februar 2015.

NB! Det er ikke kun helt ferske som kan være med – det er fullt mulig å være med selv om du har jobbet noen år i folkehøgskolen, men ikke fått med deg kurset.

Pris: NOK 4 490,- (inkluderer kurs, kost og losji). Pris uforandret fra 2013.
Pris for tilslutningsdøgn NOK 600,-.

Påmelding til sindre@folkehogskole.no (navn, skole, stilling, epost og telefonnummer).

Meld på de nytilsatte allerede i dag!

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                            Sindre Vinje
leder                                         Rådgiver pedagogisk utvikling

 

  

Kalender