FHF rundskriv 20-2014: Velkommen i folkehøgskolen 2014

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å komme mer på offensiven overfor nye som ansettes i folkehøgskolen. Ett tiltak er å gi nye ansatte på skolen en velkomsthilsen første dagen, eller en av de første dagene, via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller rektor, evt. andre. Hilsenen er i form av heftet «Velkommen i folkehøgskolen».

 

Til          

Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
Evt. til rektor/assisterende rektor/inspektør for distribusjon til nye, der det ikke er tillitsvalgt i FHF

Vår ref.: 51/14/A 1.08, Oslo, 08.08.2014

 

FHF-rundskriv 20-2014:

 

Velkommen i folkehøgskolen 2014

Når man starter som ny ansatt i folkehøgskolen er det mange inntrykk som skal fordøyes på kort tid. Skoleslaget er kanskje noe fremmed for vedkommende, og hverdagen er travel, så travel at det ikke alltid er tid til en generell innføring i skoleslaget. Samtidig går det kanskje fort noe tid før nye tilbys/informeres om/oppfordres til å melde seg inn i Folkehøgskoleforbundet.

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å komme mer på offensiven overfor nye som ansettes i folkehøgskolen. Ett tiltak er å gi nye ansatte på skolen en velkomsthilsen første dagen, eller en av de første dagene, via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller rektor, evt. andre. Hilsenen er i form av heftet «Velkommen i folkehøgskolen».

Heftet trykkes i tre varianter, til nye lærere, til nye i det praktiske personalet og til nye rektorer/nye i ledelsen. Heftet gir en generell informasjon om skoleslaget man starter i som ny. Sist i heftene er noen gode råd fra en kollega i folkehøgskolen.

Heftene er ment som en kort og hyggelig hilsen til skoleslaget, og er selvfølgelig ikke til erstatning for innføring på skolen og kurs for nye i folkehøgskolen. Samtidig eller helst noen dager etter nye har mottatt heftet oppfordrer vi tillitsvalgt til å overbringe informasjon om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet (vervebrosjyren «Bli medlem!»).

Dette gjør du:

Vedlagt finner du derfor et antall brosjyrer vi ønsker du deler ut til nye første arbeidsdag/i forarbeidsdagene. Antallet er i tråd med tilbakemeldingene vi har fått om nye på din skole. Om dette er for lite, så ta kontakt.

Første arbeidsdag gir du evt. nye lærere og eller inspektører ett eksemplar hver av «Velkommen som lærer i folkehøgskolen» samt en kulepenn fra Folkehøgskoleforbundet.

Første arbeidsdag gir du evt. nye i praktisk personale ett eksemplar hver av «Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen» samt en kulepenn fra Folkehøgskoleforbundet. 

Første arbeidsdag gir du evt. ny rektor eller assisterende rektor ett eksemplar hver av «Velkommen som rektor i folkehøgskolen» samt en kulepenn fra Folkehøgskoleforbundet.

Noen dager senere (også i forarbeidsdagene), evt. samtidig ber vi deg overrekke vervebrosjyren «Bli medlem!»

Lykke til med skolestart!


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                       generalsekretær

Vedlegg:                Velkommen i folkehøgskolen – i tre varianter og i antall etter tidligere tilbakemelding
                               Vervebrosjyren «Bli medlem!»
                               FHF-kulepenner til nye

Kalender