FHF rundskriv 14-2014: Hvor mange nye ansatte på skolen til høsten?

FHF skal strats trykke heftene "Velkommen i folkehøgskolen" til utdeling til nye lærere, praktisk personale og ledere til høsten. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvor mange nye ansatte lærere, ledere og praktisk personale det anslagsvis vil starte på din skole til høsten. Vi ønsker denne tilbakemeldingen så fort som mulig og innen en uke (som svar på denne e-posten, tlf eller på annet vis.

 

 

 

Til           (vær snill å videresend/kopiere til)
Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
eller rektor/assisterende rektor/inspektør

Vår ref.: 36/14/A 1.08, Oslo, 12.05.2014

 

FHF-rundskriv 14-2014:

 

Hvor mange nye ansatte har dere på din skole til høsten?

Når man starter som ny ansatt i folkehøgskolen er det mange inntrykk som skal fordøyes på kort tid. Skoleslaget er kanskje noe fremmed for vedkommende, og hverdagen er travel, så travel at det ikke alltid er tid til en generell innføring i skoleslaget. Samtidig går det kanskje fort noe tid før nye tilbys/informeres om/oppfordres til å melde seg inn i Folkehøgskoleforbundet.

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å komme mer på offensiven overfor nye som ansettes i folkehøgskolen. Ett tiltak styret har landet på er å gi nye ansatte på skolen en velkomsthilsen første dagen, eller en av de første dagene, via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller andre. Hilsenen er i form av heftet «Velkommen i folkehøgskolen». Heftet trykkes i tre varianter, til nye lærere, til nye i det praktiske personalet og til nye rektorer/nye i ledelsen. Heftet gir en generell informasjon om skoleslaget man starter som ny i. Til slutt i heftet kommer noen gode råd fra en kollega i folkehøgskolen.

Heftene er ment som en kort og hyggelig første hilsen fra et skoleslag, og er selvfølgelig ikke til erstatning for kurs for nye i folkehøgskolen. Noen dager etter nye har mottatt heftet oppfordrer vi tillitsvalgt til å overbringe informasjon om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet. I forsendelsen med heftene vil vi si noe mer om dette.

Heftene skal nå straks i trykken, slik at de er klare på skolene til forarbeidsdagene i august. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvor mange nye ansatte lærere, ledere og praktisk personale det anslagsvis vil starte på din skole til høsten. Vi ønsker denne tilbakemeldingen så fort som mulig og innen en uke (som svar på denne e-posten, tlf eller på annet vis). Er dere usikre på antallet, så legg mulig maksimumsantall til grunn. Dermed kan vi bestille et riktigere antall og holde kostandene nede.


Svar

Svar fra (navn på tillitsvalgte/skole (evt. annen): ___________________ ved _______________ folkehøgskole

Ved _______________ folkehøgskole starter det anslagsvis dette antall nye ansatte i august/i løpet av høsten:

Antall nye lærere: _____ ,      
Antall praktisk personale: _____ ,    
Antall nye i ledelsen: _____ .

Svar sendes til ob@folkehogskole.no (svar på denne e-posten), eller ringes til 900 77 694 (Øyvind).

—————————————————–

Vi legger ved de foreløpige filene til din orientering. Heftene vil sende deg/skolen i god tid før oppstart i august.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                  Knut Simble
leder                                                generalsekretær

Kalender