NF-rundskriv 3 – 2007 Landsmøtet 2007 – sakspapir og påmelding

Sakspapira Sakspapira går i posten seinast onsdag 7. mars med A-post. Vi vil be lokallagsleiarane setja opp møte i lokallaga i forhold til dette.

Orienteringar om reisedekking m.m. blir sendt som følgjeskriv til sakspapira.

 

Påmelding/purring

For dei som ikkje har meldt seg på: Dette skal skje direkte til Sund folkehøgskule innan 1. mars. Vi viser til den utsendte brosjyren frå Sund. Vi oppfordrar til representasjon frå ulike grupper på skolen. Rektor er også viktig.

 

Saklista

Det har ved fristens utløp komme inn eit forslag til vedtektsendring. Forutan dei ordnære landsmøtesakene har styret satt opp følgjande saker

– Ny særavtale for pedagogisk personell ved HSH-skolane

 

– Erfaringar frå lokale forhandlingar

 

– Resolusjonar

 

– «Fra begrep til grep. Hvordan bearbeide erfaringer og gi hjelp til å finne praktiske individuelle

grep på utfordringer, problemer, spørsmål den enkelte identifiserer i egen jobbsituasjon».

 

Resolusjonar

Dersom det er framlegg til resolusjonar, ber vi om at desse blir sendt så snart som råd pr. e-post til NF-sekretariatet seinast 18. mars

 

Med beste helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Lars Sigve Meling               Knut Simble

leiar                                    dagleg leiar

Kalender