FHF-rundskriv 13/2021: Delegater til landsmøtet

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med delegatordningen, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser, se vedlagte liste.

FHF-rundskriv 13/2021

Delegater til landsmøtet

Med utgangspunkt i lokallagenes innmeldte liste over ønskede delegater i prioritert rekkefølge, og i samsvar med delegatordningen, har sekretariatet tildelt 60 delegatplasser, se vedlagte liste.

Se FHF-rundskriv 2/2021 Innkalling til landsmøte, og vedtektenes § 8.2 for en redegjørelse av delegatordningen.

Delegatene vil få en egen epost hvor de blir bedt om å bekrefte at de tar imot delegatsplassen, og med informasjon om den digitale løsningen vi skal ta i bruk for å avvikle landsmøtet.

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. Hovedavtalene i KS § 3-5 og Virke § 3.2 (i tillegget til HA i Overenskomsten for utdanning.) Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikarer for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

 De som ikke har fått delegatplass er likevel hjertelig velkommen til å delta på landsmøtet, men uten stemmerett. Invitasjon og påmeldingslenke sendes ut i løpet av uken.

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i løpet av dagen.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

Vedlegg: Delegater til landsmøtet 2021

Kalender