FHF-rundskriv 9/2021: Kurs i etablering av mentortilbud

Kurs i etablering av

MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO

19. august 2021, Folkehøgskolekontoret, Oslo

 

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre VGO.

 

Pilotprosjektet Mentorordning i folkehøgskolen i 2016-2018 viser at skolene med noen enkle grep og litt mer systematiske tilnærming kan hjelpe flere unge til å starte og fullføre VGO etter året på folkehøgskole.

 

Vi tar med oss det beste fra pilotprosjektet og tilbyr nå dagskurs i etablering av et overkommelig mentortilbud for elever uten fullført VGO. Kurset er et samarbeid med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, og er for lærere, ledelse og andre ansatte som ønsker å tilrettelegge og gjennomføre tilbudet på egen skole.

 

Selve kurset er gratis, og ordningen vil ikke belaste skolen i vesentlig grad, men hjelpe den enkelte elev som trenger det med å komme til en avklaring om og eventuelt økt motivasjon til å fullføre VGO. Dette vil også være samfunnsnyttig, og og bidra til skoleslagets legitimitet. Altså en meningsfull og givende innsats.

 

Kurset blir gjennomført uavhengig av pandemisituasjonen, enten analogt i Oslo eller som webinar med påmelding. Se vedlagte invitasjonsfolder for ytterligere informasjon. For eventuelle spørsmål kontakt Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no /tlf.: 900 77 694.

 

Pris:       Ingen kursavgift. Det serveres kaffe/te under kurset og en enkel lunsj midt på dagen.
Reise og ev. opphold dekkes av egen skole.

 

Påmelding: innen 1. mai 2021 til https://forms.office.com/r/kk7vXwDEDp

 

Vi ser frem til en hyggelig og nyttig dag sammen.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Espen Bråten Kristoffersen         Angelina K. Christiansen              Live Hokstad
prosjektkoordinator       Rådgiver pedagogisk utvikling    Generalsekretær                            leder

Vedlegg: Kurs i etablering av mentortilbud for elever uten fullført VGO – invitasjonsfolder

 

Kalender