FHF-rundskriv 17/2021: Webinar om demokratisk dannelse

Velkommen til webinar med tema: metoder i demokratisk dannelse

Tid: Fredag 1.oktober klokken: 14.00-15.00

Folkehøgskolenes mandat er folkeopplysning og allmenndannelse, der demokratisk deltakelse står helt sentralt. Vi ønsker å bidra til å utvikle en pedagogisk praktisk som både vektlegger undervisning for demokrati og undervisning gjennom demokrati. Den første formen for undervisning forbereder elevene på deres framtidige deltakelse i samfunnet gjennom å gi dem kunnskap om hva demokrati innebærer. Den andre formen gir elevene mulighet til å lære gjennom deltakelse i et demokratisk indre liv på skolen. Vi ønsker å tilby skolene tilgang til metoder og undervisningsmateriell som er tilpasset folkehøgskolehverdagen. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU), Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF) samarbeider om prosjektet.

På dette webinaret presenteres to metoder i demokratisk deltakelse/dannelse:
«Hele skolen snakker» v/ Geir Ertzgaard (Svalbard Folkehøgskole)
«Ekko-kammer» v/ Åse Schytte (Åsane Folkehøgskole)
Etter presentasjonene inviteres deltakerne til samtaler i grupper/plenum.

Webinaret er gratis.

Påmeldingslenke: https://forms.gle/cvLm1aTeCpHZ3P1H6

 

Espen Bråten Kristoffersen
rådgiver for pedagogisk utvikling

Kalender