FHF-rundskriv 16/2021: Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Tema: Et webinar i samarbeid med Unge funksjonshemmede om inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i folkehøgskolen.

 
Tid: fredag 20. august fra kl. 10.00 - 11.00

Sted: Zoom

FHF-rundskriv 16/2021

 

Hvordan inkludere alle elevene helt fra skolestart?

Tema: Et webinar i samarbeid med Unge funksjonshemmede om inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i folkehøgskolen.

 

Tid: fredag 20. august fra kl. 10.00 – 11.00

Sted: Zoom

 

Unge funksjonshemmede har laget en egen veileder for folkehøgskolene: «En inkluderende folkehøgskole – En veileder om inkludering og tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer på folkehøgskolen». I veilederen finnes både små og rimelige forslag, så vel som større forslag som krever mer dedikert og proaktiv tilnærming fra skoleslaget, for å oppfylle unges likestilling. Les mer her.

 

Nå inviterer FHF og NKF i fellesskap alle skoler til et webinar for å få et innblikk i veilederen, og hvordan den kan tas i bruk. Maja Lie Opdahl fra Unge funksjonshemmede, som har ledet prosjektet En inkluderende folkehøgskole, vil presentere veilederen. I webinaret legger vi også til rette for dialog om hvordan folkehøgskolene kan bygge ned barrierer som denne konkrete elevgruppen opplever, både på linjer og i fellesskapet.

 

Fordi skolene nå er i ferd med å ønske elever velkomne til skolestart, vil vi blant annet fokusere på ansattes møte med den enkelte elev, og hvordan vi kan bli oppmerksomme på egne fordommer og forventninger. Webinaret passer for alle ansatte på folkehøgskolene, men vi vil særlig oppfordre inspektører og internatleder til å delta på grunn av deres ansvar for rammer og tilrettelegging i møte med alle elevene, særlig i oppstarten av året.

 

Meld deg på her: https://forms.gle/YEbb1w6Ndta4RbV79

Påmeldingsfrist onsdag 18.8.21

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

 

Med vennlig hilsen

Angelina Christiansen

Generalsekretær

Folkehøgskoleforbundet

 

Kalender