FHF-rundskriv 22/2021: Turnuskurs 3. – 4. november 2021

FHF-rundskriv 22/2021

Turnuskurs 3. – 4. november 2021

Vi er svært glade for å kunne invitere til kurs med turnusguru Svein Arne Thrana! Dette er et av de planlagte kursene som i fjor ble kansellert på grunn av koronapandemien, som vi vet at mange av dere venter på. Det er litt kort frist, men vi fikk denne muligheten, så vi håper at mange av dere får anledning til å delta.

Vi får et skreddersydd kurs, hvor forskjellige typer inndeling og organisering av arbeidstid igjennom folkehøgskoleåret er tema. Kurset vil blant annet inneholde:

  • Lov- og avtaleverk
  • Turnusplanlegging i en prosess av 5 trinn
  • Metodikk og oppsett av bemanning- og turnusplaner
  • Års- og ønsketurnusproblematikk
  • Helsemessige vurderinger i turnusplanlegging

Tid: onsdag 3. november kl. 10.00 – torsdag 4. november kl. 15.00
Sted: Oslo (sted kommer)
Pris: 5.700,- (inkluderer kursmateriell, overnatting, lunsj begge dager og middag på onsdag)

Påmelding: https://forms.office.com/r/iLf0mhstSt

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender