FHF-rundskriv 19/2021: Bestilling av ny sangbok

Endelig er ny sangbok ferdigstilt, og klar for levering til skolene fra 4. november 2021.

FHF-rundskriv 19/2021

Bestilling av ny sangbok

Endelig er ny sangbok ferdigstilt, og klar for levering til skolene fra 4. november 2021. Vi retter en stor takk til sangboknemnda for å utrettelig ha arbeidet denne frem, til tross for at det ikke har vært mulig å møtes fysisk for å musisere sammen i pandemiåret. Sangboknemnda for Norsk Sangbok i 2021 er: Roar Bøye fra Seljord fhs., Heidi Granlund fra Toneheim fhs., Arild Sveum fra Elverum fhs. og
Trond Instebø fra Hardanger fhs. Nemda om boken:

 

Sang er viktig!

Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre styrker følelsen av felleskap. Elever som søker seg til folkehøgskolen har stor sannsynlighet for å treffe sangglade ansatte som gjerne synger på morgensamlinger, fester, seremonier, hytteturer, møter og i alle slags undervisningssituasjoner der det er mulig. «Norsk sangbok» har en sentral plass i dagliglivet på mange folkehøgskoler og i andre sangglade miljøer. Denne utgaven av boka ønsker å støtte opp om dette. Ei sangnemd med 4 medlemmer som alle har lang erfaring med sang både i og utenfor Folkehøgskolen har gjort utvalget i denne boka. Fokuset har vært på norske og nordiske artister, komponister og tekstforfattere. I kategorien musikal, som fremdeles har internasjonalt repertoar, har vi ønsket å finne oversettelser til norsk og nynorsk. Slik sett er det blitt i enda større grad en «Norsk sangbok.»

 

Bestillingsskjema finner dere på neste side. Forbundet gir skolene over hundre kroner avslag per bok, som gir en pris på kr. 485,-.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

Vedlegg: Bestillingsskjema

 

Bestilling av sangboka 2021

Sendes til Folkehøgskoleforbundet:

Enten per e-post til: fredrik@folkehogskole.no

Eller per post til:
Folkehøgskoleforbundet
Postboks 9140 Grønland
0133 Oslo

 

Bestilling

Vi bestiller ___________ eks. av sangboka

Skolene får en rabattert pris på kr. 485,- pr. stk. Frakt kommer i tillegg.

 

Skole: ______________________________

 

Vi ønsker levering i uke: ___________ (tidligst uke 44)

 

Dato: ___________                           Signatur: ______________________________

 

 

 

Kalender