NF Rundskriv 4 – 2010 Revisjon av sangboka

Norsk Folkehøgskolelag, i samarbeid med Cappelen Damm Forlag, setter nå i gang arbeidet med å fornye sangboka med tanke på utgivelse i 2012. Folkehøgskolens sangbok er den nest eldste bok forlaget trykker så den er i tillegg til å være viktig i folkehøgskolehverdagen også av kulturhistorisk verdi. Norsk Folkehøgskolelag bærer kostnadene med sangboknemndas arbeid med utviklingen av boka da vi mener sangen hører med i arbeidet i folkehøgskolen. Vi oppfordrer derfor alle skolene til å gjøre sangboka til en fast del av det elevene får med seg fra skoleåret.
Den nye sangboknemnda består av Åsmund Mjelva, Elverum. fhs, Jonny Fosse, Jæren fhs. Heidi Granlund, Toneheim fhs. og  Kristian Killinggren, Follo fhs..
Forslag til nye sanger etc. kan sendes til nf@folkehogskole.no   

 

 

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender