NF-rundskriv 15 – 2004 Kalenderinnlegg 2004-2005

Kalenderinnlegga er forseinka Utdanningsforbundet opplyser at dei har kome i skade for å trykke opp for få kalenderinnlegg 2004-05. Det nye opptrykket vil først koma hit i neste veke.

Vi reknar med at vi får sendt ut innlegga til lokallaga seiast i veke 35.

 

Dei blir sendt samla til kvar skole.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Mai-Evy Bakken                   Dag Wollebæk

leiar                                    dagleg leiar

 

Kalender