NF-rundskriv 24 – 2004 Hovudtariffavtalen i staten – NF-handboka

Her følgjer Hovudavtalen i staten i opptrykk frå UHO.   For dei som har NF-handboka vil vi be om at heftet blir plassert der.   Med helsingfor NORSK FOLKEHØGSKOLELAG   Dag Wollebækdagleg leiar
Kalender