NF-rundskriv 16 – 2004 Kalenderinnlegg 2004-2005

Kalenderinnlegg 2004-05  Her følgjer endeleg kalenderinnlegga for 2004-05.

Vi vil be lokallagsleiaren sørgje for å dele ut til alle medlemmer av NF.

 

Dersom det er sendt ut for få, ber vi om at det blir gitt melding til sekretariatet pr. faks eller e-post: marianne@folkehogskole.no.

 

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Dag Wollebæk

dagleg leiar

Kalender