FHF-rundskriv 11/2024: Bestilling av sangbøker til skolestart

FHF-rundskriv 11/2024: Bestilling av sangbøker til skolestart

I nært samarbeid med Cappelen Damm ga vi i 2021 ut ny sangbok. Vi har delt det før, men deler igjen noen ord fra Sangboknemda:

Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre styrker følelsen av felleskap. Elever som søker seg til folkehøgskolen har stor sannsynlighet for å treffe sangglade ansatte som gjerne synger på morgensamlinger, fester, seremonier, hytteturer, møter og i alle slags undervisningssituasjoner der det er mulig. «Norsk sangbok» har en sentral plass i dagliglivet på mange folkehøgskoler og i andre sangglade miljøer. Denne utgaven av boka ønsker å støtte opp om dette. Ei sangnemd med 4 medlemmer som alle har lang erfaring med sang både i og utenfor Folkehøgskolen har gjort utvalget i denne boka. Fokuset har vært på norske og nordiske artister, komponister og tekstforfattere. I kategorien musikal, som fremdeles har internasjonalt repertoar, har vi ønsket å finne oversettelser til norsk og nynorsk. Slik sett er det blitt i enda større grad en «Norsk sangbok.»

Det er nå på tide å bestille sangbøker til neste skoleår. Bestillingsskjema finner dere på neste side. Forbundet gir skolene over hundre kroner avslag per bok, som gir en pris på kr. 575,-

Dersom vi skal garantere at skolen mottar bøkene til skolestart må vi ha bestillingen senest 19. juli.

Vedlegg: Bestillingsskjema

 

Bestilling av sangboka 2024

Bestilling sendes til Folkehøgskoleforbundet:
Enten per e-post til: fredrik@folkehogskole.no

Eller per post til:
Folkehøgskoleforbundet
Postboks 9140 Grønland
0133 Oslo

Bestilling

Vi bestiller ___________ eks. av sangboka

Skolene får en rabattert pris på kr. 575,- pr. stk. Frakt kommer i tillegg.

Skole: ______________________________

Vi ønsker gjerne levering i uke: ___________

Dato: ___________ Signatur: ______________________________

Kalender