FHF-rundskriv 13-2013: Bestilling av sangbok

I folkehøgskolen har vi en glimrende sangbok. Sangboka blir for de aller fleste elevene det konkrete folkehøgskoleminnet, som de tar med seg videre i livet, på folkehøgskolereunions og i andre sammenhenger. 

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:) 

rektor  og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet     

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

 

Oslo, 14. mai 2013

Vår ref.: 41/13/A1.08

 

FHF-rundskriv 13/2013

 

 

Bestilling av sangbok

I folkehøgskolen har vi en glimrende sangbok. Sangboka blir for de aller fleste elevene det konkrete folkehøgskoleminnet, som de tar med seg videre i livet, på folkehøgskolereunions og i andre sammenhenger.

 

Siste utgave ble lansert i fjor. Vi oppfordrer som tidligere alle skolene til å bestille sangbøker til elevene slik at de får utdelt boka ved åpningssamlingen til høsten. Prisen for boka kalkulerer skolene vanligvis inn i skolepengene.

 

Sangboka egner seg også ypperlig som gave ved ulike anledninger.

 

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 21. juni.

 

 

Med beste hilsen

Folkehøgskoleforbundet

 

Øyvind Brandt                             Knut Simble  

leder                                           generalsekretær

Kalender