FHF-rundskriv 21-2013 Nytt hefte med idé- og prinsipprogram og vedtekter

Landsmøtet i mars i år vedtok nytt idé- og prinsipprogram med fokusområder for perioden 2013 til 2017. Samme landsmøte vedtok også nytt navn og en rekke andre endringer i vedtektene.

 

Til 
Lokallagene i Folkehøgskoleforbundet
ATT: Lokallagsleder

Direktemedlemmer

Vår ref.: 60/13/A 1.08
Oslo, 17.10.2013

FHF-rundskriv 21/2013

 

Nytt hefte med idé- og prinsipprogram og gjeldende vedtekter

Landsmøtet i mars i år vedtok nytt idé- og prinsipprogram med fokusområder for perioden 2013 til 2017. Samme landsmøte vedtok også nytt navn og en rekke andre endringer i vedtektene.

Vedlagt finner du nye idé- og prinsipprogram 2013 – 2017 med vedtekter – i vårt nye utseende. Vi ber om at heftene deles ut til medlemmene i lokallaget og har derfor lagt ved det antall vi etter våre tall har registrert som medlemmer i lokallaget pluss et par til for evt. nye medlemmer. Dersom det skulle være for lite, ber vi om en tilbakemelding, slik at vi kan sende flere hefter.

Vi minner om at idé- og prinsipprogram og vedtekter også lett finnes på nettsidene våre: www.folkehøgskoleforbundet.no

Et tips kan kanskje være å sette opp det nye idé- og prinsipprogrammet på neste lokallagsmøte eller pedagogiske råd/lærerråd/personalråd for gjennomgang og evt. samtale?

God lesing!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                               Knut Simble
leder                                            generalsekretær

 

Vedlagt:                Idé-og prinsipprogram med vedtekter for Folkehøgskoleforbundet         

Kalender