FHF-rundskriv 12-2013 Retningslinjer for økonomiforvaltning for lokallag i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Styret i Folkehøgskoleforbundet har vedtatt nye retningslinjer for økonomiforvaltning i forbundet. Det ble også informert om dette på landsmøtet. Du finner disse vedlagt. 

FHF-rundskriv 11-2013: Nytt idé- og prinsipprogram

Publisert/Oppdatert

På landsmøtet i mars ble det vedtatt nytt idé- og prinsipprogram for nå Folkehøgskoleforbundet. Programmet ligger vedlagt.

FHF-rundskriv 10-2013: NF har endret navn til Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

På landsmøtet i mars ble det vedtatt at Norsk Folkehøgskolelag endrer navn til Folkehøgskoleforbundet, forkortet til FHF der det er nødvendig og hensiktsmessig. Dette er nå registrert i Brønnøysundregisteret. Adresse, telefonnumre, organisasjonsnummer, bankkonti med videre er som før.

NF-rundskriv 9-2013: Påmelding til landsmøtet i NF 18.-21. mars 2013

Publisert/Oppdatert

Vi minner om at fristen for påmelding til landsmøtet i NF er 6. mars.

NF-rundskriv 8-2013: Aktuelle datoer

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOER 2013

NF-rundskriv 7-2013: Kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier

Publisert/Oppdatert

Vi gjentar invitasjonen til kurs i pedagogisk bruk av sosiale medier i folkehøgskolen i Oslo 26. februar. Dette er et dagskurs som står for seg selv. Skoler/deltakere kan også velge å delta på hele prosjekt (hele kursforløpet).

NF-rundskriv 6-2013: Påminnelse om landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Vi minner om at fristen for påmelding til landsmøtet i NF er 6. mars.

NF-rundskriv 5-2013: Folkehøgskolen for alle – invitasjon til nordisk vårkonferanse

Publisert/Oppdatert

Alle de nordiske landene utfordres av manglende gjennomføring av eller frafall fra det vi i Norge kaller videregående utdanning. Omfanget ser ut til å være nok så likt i de ulike landene. Nordisk Folkehøgskoleråd inviterer til vårkonferansen Folkehøgskolen for alle. Program med ytterligere informasjon er lagt ved.

NF-rundskriv 4-2013: Ideer til velkomstpakke nye ansatte

Publisert/Oppdatert

Styret i NF ønsker å utvikle en hyggelig og interessant velkomstpakke til alle nye ansatte i folkehøgskolen. Til dette trenger vi din og lokallagets hjelp.

NF-rundskriv 3-2013: Alles stemmerett 100 år – markeringer?

Publisert/Oppdatert

I inneværende år er det et viktig jubileum vi regner med folkehøgskolene vier oppmerksomhet: kvinners stemmerett ved stortingsvalg, som ble innført for 100 år siden her i landet (11. juni 1913) – og dermed alles like stemmerett.