NF-rundskriv 5-2013: Folkehøgskolen for alle – invitasjon til nordisk vårkonferanse

Alle de nordiske landene utfordres av manglende gjennomføring av eller frafall fra det vi i Norge kaller videregående utdanning. Omfanget ser ut til å være nok så likt i de ulike landene. Nordisk Folkehøgskoleråd inviterer til vårkonferansen Folkehøgskolen for alle. Program med ytterligere informasjon er lagt ved.

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:)

 

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ
rektor og inspektør/ass.rektor                                                                                

 

Kopi til: Distriktslag av NF

 

Oslo,12. februar 2013

Vår ref.: 11/13/A1.08

                                                                                                                                                                                                                   

NF-rundskriv 5/2013

 

Folkehøgskolen for alle – invitasjon til nordisk vårkonferanse

 

Det vises til tidligere informasjon, når vi herved gjentar Nordisk Folkehøgskoleråds invitasjon til vårkonferansen Folkehøgskolen for alle. Program med ytterligere informasjon er lagt ved.

 

Alle de nordiske landene utfordres av manglende gjennomføring av eller frafall fra det vi i Norge kaller videregående utdanning. Omfanget ser ut til å være nok så likt i de ulike landene.

 

I alle landene utfordres vi av ungdom, foreldre og politikere på hva vi som folkehøgskoler kan bidra med. Utgangspunktet, rammevilkårene og holdningene er forskjellige fra land til land og skole til skole. Likeledes er de svarene vi ser på utfordringene også forskjellige.

 

I Nordisk Folkehøgskoleråd har vi derfor sett det som både nyttig og nødvendig å se nærmere på hvordan vi utfordres, og hvordan vi svarer på utfordringene – om hva vi kan, bør og vil svare. Samtidig vil deltakerne kunne ta med seg inspirasjon, ideer og kontakter til videre satsning på egen skole.

 

Vårkonferansen går fra lunsj til lunsj onsdag 10. til torsdag 11. april på Nordiska Folkhögskolen i Kungälv. Konferansen starter med to bidrag fra forskere, om frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden (ved Eifred Markussen, NIFU STEP) og ungdomskultur og motivasjon for læring (ved Arnt Vestergaard, Center for Ungdomsforskning). Deretter vil åtte eksempler fra folkehøgskoler, to fra hvert av de deltakende nordiske landene, presenteres. Konferansen ender opp i en panel-/plenums-samtale om Folkehøgskolen for alle – er det grenser for hva vi kan og skal? Et nytt nordisk forskningsprosjekt om folkehøgskolen for alle, i regi av Nordisk Folkehøgskoleråd presenteres avslutningsvis.

 

Konferansen skjer i en hyggelig og kulturell ramme på og av Nordiska Folkhögskolan.

 

Påmelding skjer til fhsr@folkehogskole.no innen 3. april

     

 

Med beste hilsen
Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                             daglig leder

Kalender