NF-rundskriv 8-2013: Aktuelle datoer

AKTUELLE DATOER 2013

 

Vær snill å kopiere til:

 

–           lokallagsleder i NF og alle andre NF-tillitsvalgte

–           rektor

–           leder i lærerråd eller tilsvarende organ

 

Oslo, 18.02.13

Vår ref: 14/13/A1.08

NF-rundskriv 8/13

 

 

AKTUELLE DATOER 2013

 

26.02.13:                    Sosiale medier og folkehøgskolen, Rica Hotell Oslo

17.03.13:                    Styremøte i NF, Agder folkehøgskole

18.-21.03.13:              Landsmøte i NF, Agder folkehøgskole

10.04.13:                    Styremøte i NF, Kungälv

10.-11.04.13:              Vårkonferansen, Kungälv

16.-17.04.13:              Kurs i filosofisk praksis og etisk dømmekraft, Oslo

17.04.13:                    Årsmøte i FSHR, Folkehøgskolekontoret

31.05.13:                    Andre samling ny som rektor/ass.rektor, Folkehøgskolekontoret

04.-07.06.13:              Praktisk samling (IKV), Torshus fhs.

07.-08-06.13:              Kurs for styremedlemmer, Midt-Norge

05.-08.08.13:              Kurs for nyansatte i fhs., Nansenskolen

09.08.13:                    Dagskurs for nye rektorer/ass.rektorer, Folkehøgskolekontoret

16.-18.09.13:              Informasjonsseminaret, Oslo

22.-23.09.13:              Styremøte i NF, Sanner hotell, Gran

23.09.13:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran

24.-26.09.13:              Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran

30.09-02.10.13:          Møte distrikt 6, Hallingdal fhs

07.-08.10.13:              Møte distrikt 4, (Hordalandsmøtet), Bømlo fhs.

07.-10.10.13:              Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), 69` Nord fhs.

14.-16.10.13:              Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Peder Morset fhs.

7.-8.10.13                   Møte i distrikt 7, Holtekilen fhs

05.11.13:                    Årsmøte i IF, Oslo

06.11.13:                    Folkehøgskolekonferansen 2013, Lærernes Hus, Oslo

07.11.13:                    Rektorforum, Oslo

09.-10.12.13:              Styremøte i NF, Oslo

02.-03.01.14                Møte i distrikt 5, Karmøy fhs.

 

Nye arrangement og kurs som kommer til og evt. endringer i møtedatorer vil bli kunngjort på www.folkehogskolene.net under Kalender.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Øyvind Brandt /s/                                                                            Knut Simble

leder                                                                                                daglig leder

Kalender