Utfordringer til folkehøgskolen – Bli med på nordisk jubileumskonferanse

Publisert | fra fhf

I 2019 markerer det at verdens første folkehøgskole - Rødding Højskole - ble etablert for 175 år siden. Dermed ble også grunnsteinen til de nordiske folkehøgskolene lagt. Dette feires blant annet med en nordisk konferanse 1. mai 2019, nettopp på Rødding Højskole, syd i Jylland. Konferansen tar for seg et svært dagsaktuelt tema og har overskriften: ”Utfordringer til folkehøgskolen”.

Ny rekord i antall elever

Publisert | fra if

Vi har nå fått inn tallene for hvor mange som har takket ja til plass for neste skoleår. Det er en økning på 10 prosent i forhold til i fjor.

Informasjonsrådgiver/ansvarlig for folkehøgskolenes sosiale medier

Publisert/Oppdatert | fra if

Fast stilling! Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler, men vi er ambisiøse og vil ha enda flere. Vil du hjelpe oss?

Ber om skolenes hjelp ti lå fornye sangboka

Publisert | fra fhf

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen.

Invitasjon til Landsmøtet 2019: Folkehøgskole i front for det grønne skiftet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet inviterer til landsmøte på Skogn Folkehøgskole 27. – 29. mai.

Skulevegring og Arild sin metode

Publisert | fra Blogg

Folkehøgskulelærar Arild Tvilde seier at det er magisk å oppleve at elevane går frå komfortsona til meistringssona. Ungdom på 18 – 22 år i ein…

Se siste utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Møt Pia Noppa ved Lofoten folkehøgskole - kruttønna fra Nord-Sverige. Da tenåringene tok makta - Forsøksgym i Oslo. Rektormøtet i Bergen og Friroms-debatt…