Høring: Ny folkehøgskolelov

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Kunnskapsdepartementet la 24. juni fram et høringsnotat med forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven. Høringsinnspill må være departementet i hende innen 20.oktober 2024.

GOD SOMMER!

Publisert/Oppdatert | fra Folkehøgskoleforbundet

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Marianne Amundsen har skrevet en «strikke»-master

Publisert | fra Blogg

Marianne Amundsen, lærer på linja Kunst og kultur ved Agder folkehøgskole, har nå fullført sin masteroppgave ved Steinerhøyskolen i Oslo. Tema: “jeg var der mer for det sosiale” Med faget som verktøy. Strikking valgfag, et praksisfellesskap. Nå kan du lese oppgaven på Folkehøgskoleforbundets ressursside hvor vi har lagt ut en rekke oppgaver.

Kalender

Bestill sangbøker til skolestart

Publisert/Oppdatert | fra Folkehøgskoleforbundet

I nært samarbeid med Cappelen Damm ga vi i 2021 ut ny sangbok.

Høring: Utkast til ny folkehøgskolelov

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Kunnskapsdepartementet har nå, 24. juni, lagt fram et høringsnotat med forslag til endringer i folkehøyskoleloven og forskrift til folkehøyskoleloven. Høringsinnspill må være departementet i…

Enighet i lønnsoppgjøret med Virke

Publisert | fra Folkehøgskoleforbundet

Onsdag 19. juli ble det enighet i forhandlingene på HUK-området i Virke om hovedoppgjøret for Landsoverenskomst for utdanning. Denne korresponderer med KS-området.

Vet du hva som skjedde 17. juni 1397?

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Visste du at den 17. juni 1397 ble Erik av Pommern kronet til konge av Danmark, Norge og Sverige. På den tiden inngikk også Finland,…