Skulevegring og Arild sin metode

Publisert | fra Blogg

Folkehøgskulelærar Arild Tvilde seier at det er magisk å oppleve at elevane går frå komfortsona til meistringssona. Ungdom på 18 – 22 år i ein ekstremsportklasse som heng rundt halsen på læraren, grin så tårene sprett og er frå seg av meistringsglede. Det å lukkast med eskimorulle og elvepadling er ikkje føresetnaden for eit godt liv. Poenget er at det å sette seg læringsmål, utfordre seg sjølv, arbeide over lengre tid, prøve, erfare, reflektere, prøve igjen og meistre – det er ein nøkkel til å handtere vaksenverda.

Se siste utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Møt Pia Noppa ved Lofoten folkehøgskole - kruttønna fra Nord-Sverige. Da tenåringene tok makta - Forsøksgym i Oslo. Rektormøtet i Bergen og Friroms-debatt til å bli klok av. Debatt - reisene i folkehøgskolen. Møte den nye generalsekretæren i Folkehøgskoleforbundet Angelina K. Chrsitiansen. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Utlysning av stipend til forskning på folkehøgskolen

Publisert | fra fhf

Det lyses ut NOK 30.000 fra Folkehøgskoleforbundets Stipend og forskningsfond. Stipendet skal gå til personer som i sin forskning vil arbeide med ulike sider ved folkehøgskolen, både pedagogiske og historiske. Forskningen skal ha et praktisk siktemål, ved bl.a. å vise til områder der det er behov for kompetanseutvikling i relasjon til annen voksenopplæringsteori.

Debatt: Folkehøgskolens reisevirksomhet.

Publisert | fra Blogg

Terje Garvik svarer Geir Ertzgaard. Først vil eg takke Geir Ertzgaard for ein spissformulert og tankevekkande artikkelen som er lagt ut på nettsida til…

Ungdom i Europa aksjonerer for klimaet

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

En 16 år gammel svensk jentes protest er i ferd med å bli en internasjonal bevegelse. I dag la belgiske skoleungdommer vekk pennalet for å…

Folkehøgskoler i Norge og Danmark dropper flyreiser

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Flere folkehøgskoler i Norge og Danmark snur nå de seneste tiårs problematiske trend med å tilby stadig lengre og mer eksotiske studiereiser som er avhengige…

Innspill til Liedutvalget fra folkehøgskolerektorer

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Liedutvalget: Utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og…