Valgnemdas innstilling til landsmøtet klar

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Valgnemdas leder, Per Kjelland fra Elverum, presenterer nå deres innstilling til valg på styret og ulike utvalg valg - på Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet, Sogndal 31. mai-2. juni. Einar Opsvik, Møre og Kristian Lund Silseth, Nordmøre - innstilles til ledervervet. Ingvar Øydvin i styret tar ikke gjenvalg - valgnemda innstiller på rektor ved Buskerud folkehøgskole, Mariann Aaland, som nytt styremedlem.

Ny grønn utgave av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Da er et grønt nummer på 56 sider sendt til trykkeriet. Her får dere en digital forsmak på magasinet – Folkehøgskolen nummer 2 2021. Dere finner «grønne» artikler - om grønn vekst, sirkulærøkonomi og grønn undervisning og pedagogikk.

Folkehøgskolerådet må styrkes

Publisert | fra Blogg

Allerede tilbake på åttitallet var det oppe til diskusjon at folkehøgskolerådet måtte styrkes. Den gang gikk rådsansvaret på rundgang mellom organisasjonene. Odd Arild Netland ble den første heltidsansatte i Folkehøgskolerådet, som sekretariat i 1996. Senere kom det en stilling som internasjonal sekretær i halv stilling i 2005.

ELEVMEDVIRKNING, SKOLEUTVIKLING OG DEN LIKEVERDIGE SAMTALEN

Publisert | fra Blogg

«Fokusgruppene er kommet for å bli,» sier rektor Ingvild Tollehaug Jevne på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. «Det er spennende å redesigne evalueringen i folkehøgskolen og sette elevdemokrati…

Kamp om ledervervet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

På landsmøtet i Sogndal fra 31. mai til 2. juni skal Folkehøgskoleforbundet velge ny leder. Live Hokstad gir seg etter to år i rollen. Valgnemda…

Studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) har nå gleden av å invitere til studie i folkehøgskolepedagogikk på Universitet i Sørøst-Norge (USN), utarbeidet i samarbeid…

Utstilling – Siri Skjerve: AS WE EVOLVE

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Siri Skjerve (41) holder nå sin første separatutstilling, ved Møre & Romsdal kunstsenter. Siri har vært kunstlærer ved Ringebu og Nordmøre folkehøgskoler. Hun satt også…