Frilynt folkehøgskole med fornyet hjemmeside

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Hjemmesidene til Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for medlemmer og skoler ble etablert for drøyt 10 år siden. Det bar de preg av. På landsmøtet ble de nye sidene (som du er inne på her) elektronisk 'avduket'.  Sidene er nå mer moderne og skal være lettere å og mer tiltalende å…

Lønnsoppgjøret i Virke som i KS

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Partene i Virkeoppgjøret har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger.

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Landsmøtet på Elverum gjenvalgte Øyvind Brandt som forbundsleder. Folkehøgskolen og Steiner-pedagogikken - to sider av samme sak, i pedagogiske inspirasjonskilder? Verden kom nærmere, fem unge flyktninger fortalte sine historier, Ringerike folkehøgskole. I portrettet møter du Ingrid Nergården Jortveit, tidligere informasjonsrådgiver i folkehøgskolen, nå pressens vokter i Norsk presseforbund....dette og mye…

Det skjer

Styret de neste to årene

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Landsmøtet fulgte innstillingen fra valgnemnda og valgte følgende til å sitte i styret de kommende to årene:…

Informasjonskonferansen 2017

Publisert/Oppdatert | fra if

Informasjonskonferansen er på Hotell Thon Arena på Lillestrøm 13.-15. september og programmet er nå klart.

Generasjon prestasjon

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Forskning viser at det blant barn og unge har vært en økning i psykiske plager de siste årene. Selv om det hevdes at det…

– Vi lærer dømmekraft på sløyden

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Paul Otto Brunstad på skolekonferanse påNansenskolen:…