Første doktorgrad på folkehøgskolepedagogikk i Norge

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Folkehøgskolelæreren Johan Lövgren forsvarte sin doktorgrad om læreprosesser ved norske folkehøgskoler på Menighetsfakultetet 4. mai - The Reflective Community. Learning processes in Norwegian folk high schools.

Rektorskolen utsettes til neste år

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Kortkurs utredes

Publisert | fra Blogg

I januar ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med tiltak for å fremme folkehøgskolenes kursvirksomhet. Kursene har vært utsatt for kuttforslag i statsbudsjettet flere ganger. I tillegg lever kursene en anonym tilværelse sammenlignet med virksomheten som er rettet mot 19-åringene som bor på folkehøgskolene i et halvt eller et helt år. Vi så i høst at selv gode venner av folkehøgskolen ikke var klar over at vi også driver med kurs av ulike lengder og for alle aldersgrupper.

Kalender

Ny hovedtariffavtale på plass i KS

Publisert | fra fhf

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8…

Forhandlingene om særavtale utsatt til september

Publisert | fra fhf

Forhandlingene om ny særavtale for lærerne skulle vært forhandlet før nyttår som var. Organisasjonene har imidlertid blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale…

Hold av dato til Informasjonskonferansen!

Publisert/Oppdatert | fra if

Årets informasjonskonferanse blir 12. til 14. september på Lillestrøm.

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen. Sund folkehøgskole feirer 150 år, den er Norges eldste i drift, og er fremdeles er sprell levende. I portrettet møter…