Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Gå høsten i møte med siste nummer av magasinet Folkehøgskolen. Sagatun, Norges første folkehøgskole, på Hamar, - renoveres for titalls millioner. Vi har tatt prosjektet i øyesyn. Turid Ulven møter Johan Lövgren til samtale om folkehøgskolens verdigrunnlag. På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker møtte nye lærere og ledere i folkehøgskolen til kursdager på Folkehøgskoleuka 2020. Arild Mikkelsen undersøker folkehøgskolen som demokratisk læringsarena, mens Brita Phuthi utfordrer oss i sin artikkel; Om institusjonalisert rasisme - og min og din rolle. Dette og mye mer i det 56-siders magasinet. God lesning!

CHRISTIAN TYNNING BJØRNØ SLUTTER

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Daglig leder og sekretær i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø (34) har sagt opp sin stilling etter snart tre år i Øvre Vollgate. Han kom inn i folkehøgskolen 1. februar i 2018 og runder av sitt arbeid i skoleslaget i desember. Nå går han inn i ny jobb med ansvar kommunikasjon og samfunnskontakt i et eiendomsselskap.

Se nordisk webinar

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) med nettverksgruppen «Bærekraftig utvikling» arrangerte 12. august et nordisk webinar om demokratisk dannelse, bærekraft og folkehøgskolepedagogikk. Geir Ertzgaard bidro inn i dette seminaret og det ble ledet av Brita Phuthi. Nå kan du få med deg opptak av webinaret her.

Store steg framover for Stord folkehøgskule

Publisert | fra Blogg

Om alt går etter planen, så opner Stord Folkehøgskule dørene sine i august 2021. Stord ligg midt mellom Bergen og Stavanger, i hjarta av Sunnhordland.

Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet utlyser en fast 50 % stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling med søknadsfrist 4. september 2020 og tiltredelse 1. januar 2021 med arbeidssted i…

Blikk fra kaikanten – Hurtigruta

Publisert | fra Blogg

Det er farlig å beskjeftige seg med dagsaktuelle saker i ei spalte som dette. Spennet mellom deadline og publisering er en halv mannsalder, og på…

Folkehøgskole nå og i fremtiden

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Dr. theol Tor Aukrust holdt et foredrag på rektormøtet i 1967 med tittelen: «Dagens ungdom i morgendagens samfunn – en utfordring til folkehøgskolen». Han hevdet…