Erlaug om møteplasser i folkehøgskolen

Publisert | fra Blogg

Erlaug Benjaminsen, inspektør ved Lofoten folkehøgskole slår et slag for møteplasser i folkehøgskolen og spør: Vanskelig å få til lokallagsmøter? Landsmøtet – bruker vi det? Kurs for tillitsvalgte - møter vi opp der? Pedagogiske drøftingsdager - bruker vi de dagene?…

Ny rektor til Møre folkehøgskule

Publisert | fra Blogg

Einar Yngve Opsvik er tilsett som ny rektor ved Møre folkehøgskule. Han tek til i stillinga i august.

Fortsatt gode elevtall

Publisert/Oppdatert | fra if

Vi har nå fått inn de første elevtallene for neste skoleår. Det er akkurat like mange som har takket ja til en plass på en IF-skole som i fjor - og i fjor var det en framgang på 7 prosent fra året før. Det er dog store variasjoner fra skole…

Ønsker dansk efterskole til Norge

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Geografisk sett er vi like tett på Sverige som Danmark, men kulturelt er det Danmark som er broderlandet. Å være barn i Norge og…

Økonomikonferanse for folkehøgskolene i april

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Folkehøgskolerådet inviterer til folkehøgskolenes økonomikonferanse 18.-20. april 2018 på Sanner Hotell på Gran i Hadeland. På konferansen vil en rekke aktuelle økonomiske og administrative…

Elevrekruttering i Norge og Danmark sammenfallende

Publisert | fra Blogg

Det er har vært en nedgang i kortkurs-deltakelsen på norske og danske folkehøgskoler de siste ti årene – omregnet til antall årselever. Deltakelsen på…

Utlysning av PU-midler til frilynte folkehøgskoler 2018

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid for skoleåret 2018-19. Frist for søknad er 15.03.2017.