Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Regjeringen.no: I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha. Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og vært daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Klart vi kan påvirke!

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.

Sevran Ates til Movies on war

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Movies on war, filmfestivalen om krig og konflikt, fred og forsoning, ble just arrangert i Elverum for ellevte gang. Det var et imponerende program hvor Afghanistan, seksualitet og religon var omdreiningspunktet.

SV satser på Røros i alternativt budsjett

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Pressmelding om SVs alternative statsbudsjett: SV foreslår å sette av penger til både drift av Doktortjønna, oppstart av Røros folkehøgskole og oppstart av elektrifisering av…

– Gled dere over arbeidet med ny NOU

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Rode Margrete Hegstad leder utvalget regjeringen har oppnevnt til å se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag. Hun forstår at det er mye spenning knyttet til et…

Tayiba skulle gjerne gått på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Jeg har avtalt et møte med Tayiba Haji (22) fra Sandnes – i Brugata i Oslo. Med sterkt og spent blikk møter hun meg i…

Ute nå: Temanummer – FRILYNT

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Det er med en viss stolthet vi nå presenterer et temanummer om begrepet frilynt. Det har tatt til å sirkle inn dette, og det er…