Pandemien har gitt mer danning

Publisert | fra Blogg

Vi traff rektor Per Egil Andersen ved Elverum folkehøgskole for en liten prat under filmfestivalen Movies on War. Festivalen gjennomføres overraskende nok, men med strenge restriksjoner.

Norsk Sangbok kommer i ny utgave. Etterlyser noter

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Norsk Sangbok skal komme i ny, revidert utgave. Bokredaksjonen etterlyser noter på en rekke sanger. Nå ber de publikum om hjelp.

Søk midler fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det utlyses nå 100.000 kroner fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet. Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildelingen av midler fra Solidaritetsfondet. Søknadsfristen er 29. januar 2021.

Kjøkkenleder som ser elevene

Publisert | fra Blogg

En planlagt tur til Bømlo i november måtte avlyses på grunn av korona-utbrudd på skolen i vest. Nå må vi nøye oss med en telefonsamtale…

Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Publisert | fra Blogg

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene…

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur). I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster…

Blir støttespiller for Krafttak for sang

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med…