Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Publisert | fra Blogg

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene den gang var at man ikke skulle få tilskudd til kortkurs etter denne datoen. Folkehøgskolerådet har kjempet mot dette.

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Publisert | fra fhf

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur). I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster for Unio-organisasjonenes 6 200 medlemmer i Virke.

Blir støttespiller for Krafttak for sang

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med organisasjonen som arbeider med å fronte sangen i det norske samfunnet. Norges kristelige folkehøgskulelag har inngått tilsvarende avtale. Faglig og administrativ leder i KFS, Jarle Flemvaag, ønsker folkehøgskolen velkommen som støttespiller - og sier: dere vil ha være en viktig aktør og en viktig stemme hos oss.

Anne Tingelstad Wøien tilsatt som daglig leder av Folkehøgskolerådet

Publisert | fra fhf

Styret i Folkehøgskolerådet har tilsatt Anne Tingelstad Wøien (55) som ny daglig leder i FHSR. Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef…

Styrekurs for elevrepresentanter

Publisert | fra fhf

Onsdag 25. november arrangerte Folkehøgskoleforbundet styrekurs for elevrepresentanter i folkehøgskolen. Det ble kjørt som webinar på Zoom med til sammen 26 deltakere fra både frilynte…

Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I…

Song i folkehøgskulen, og ny songbok

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Eg byrja å jobbe som lærar på Sogndal folkehøgskule i 1990. Som her på Romerike folkehøgskole starta dagen med allsong. Eg vart glad i det…