Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.

90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Publisert | fra fhf

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg. Valgnemnda har startet arbeidet med å finne gode kandidater, og de ber nå om innspill fra lokallagene.

Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat…

Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert | fra fhf

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:…

Vil kutte i tilskuddet til Manger folkehøgskule

Publisert | fra Blogg

Lesarbrev av Silje Louise Spurkeland, tillitsvald for Folkehøgskuleforbundet - i avisa Nordhordland.no 24.oktober 2018 la Hordaland Fylkeskommune fram forslag til budsjett for 2019. Fylkeskommunen vil…

Magasinet Folkehøgskolen, nytt temanummer

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

I dette temanummeret belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Vi har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre…