Bøker: Inge Eidsvåg, I livets skole – rapport fra en avgangselev

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Med en 400-siders kraftplugg av en bok serverer Inge Eidsvåg (73) med sin siste utgivelse, humanisme til å bli varm om hjertet av. Med 13 bøker og 6 essaysamlinger i ryggsekken, og et stort publikum, samles på mange måter trådene i denne boka: I livets skole – rapport fra en avgangselev.

Mandatet for ny NOU om folkehøgskolen klar

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Fra Regjeringen - bakgrunn og utfordringer: Regjeringen mener at folkehøgskoler er en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. For mange unge mennesker utgjør et år på folkehøgskole en viktig og annerledes erfaring i tiden mellom videregående opplæring og videre utdanning eller arbeidsliv. Staten bruker om lag 1 mrd. kroner på tilskudd til folkehøgskoler i året og mer enn en av ti ungdommer tar et år på en av landets 80 folkehøgskoler. Folkehøgskolen tilbyr et bredt spekter av kurs på ulike fagområder, og skolene er eksamensfrie. Ved siden av læringen er også den sosiale dimensjonen en viktig del av folkehøgskoleåret. Til tross for at folkehøgskolene spiller en viktig rolle i utdanningstilbudet vårt, har vi lite systematisert kunnskap om innholdet og kvaliteten i folkehøgskolene og elevene som går der.

Ny NOU: Gleder seg til å fordype seg i folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Det er 20 år siden en NOU om folkehøgskolene ble levert i 2001 - "Frihet til mangfold". Nå har regjeringen nedsatt en gruppe som skal se på folkehøgskolenes rammevilkår på nytt, den skal levere sitt arbeid innen 1. oktober 2022. Assisterende rektor ved Sund folkehøgskole og nestleder i styret i IF, Astrid Moen, er sammen med styreleder i NKF, Gunnar Birkeland, oppnevnt til å delta i arbeidet med ny NOU om folkehøgskolene, fra skoleslagets side.

Hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Vi har fått tilgang på Sander Lillesletts (1934-1986) hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag. Hovedoppgaven ble fullført i 1984 ved Institutt for nordisk språk og litteratur…

Folkehøgskolen har et viktig samfunnsoppdrag

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole lanserte Drag-linje i slutten av mai. Sjelden har et nytt linjetilbud skapt så mye debatt.  Fra stormende jubel for mangfold og inkludering til…

Magasinet Folkehøgskolen nr 3 2021

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Da kan du gå sommeren i møte med magasinet Folkehøgskolens nr 3 2021, 60 spekkfulle sider. Landsmøtet ble arrangert digitalt og Einar Opsvik ble…

Folkehøgskoler og folkehøgskolelinjer, en nødvendig oppklaring

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Arild Mikkelsen: Ordskiftet etter at den nye Drag –linja på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har blitt kjent, inneholder en del feiloppfatninger, og underlige meninger om folkehøgskoler.