Statsbudsjettet 2019: Folkehøgskolerådet er takknemlig for to nye folkehøgskoler

Publisert | fra fhf

– Vi gleder oss over den satsingen på folkehøgskole som Regjeringen viser i budsjettet de har lagt frem i dag, sier Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – De to nye folkehøgskolene på Evje og Svalbard blir et flott supplement til dagens 80 folkehøgskoler, sier Tynning Bjørnø.

Lederforum med årsmøte i IF midt i november

Publisert | fra fhf

Velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer, ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

Hva er folkehøgskolenes samfunnsoppdrag?

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Vi som jobber i folkehøgskolene må utfordre oss sjøl på å bli dyktigere til å formidle hva vi tilfører samfunnet gjennom vår virksomhet. Vi må bli bedre på å kunne fortelle ungdom, foreldre, politikere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig, hvilken kompetanse som gis og hvilke ferdigheter som utvikles gjennom et folkehøgskoleår.

Folkehøgskule – ein treningsleir i danning

Publisert | fra Blogg

Til Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget - brev fra rektorene på folkehøgskolene i Hordaland.

Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

Publisert | fra Blogg

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det…

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert | fra Blogg

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og mye mer.

Debatt: Samvær en avsporing

Publisert | fra Blogg

Kristin Smith, administrasjonsleder Ringerike folkehøgskole og styremedlem i Folkehøgskoleforbundet følger her opp i debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen. Innlegget var for langt for diskusonsstrengen.