Ny master: Relasjon, samtaler og livsmestring

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Einar Lindhjem, idrettslærer ved Ringerike folkehøgskole skriver her om sin master - Relasjon, samtaler og livsmestring. Utfordringer knyttet til psykisk helse er vanlig blant ungdom og studenter. Psykisk helse og livsmestring kan påvirke hverandre gjensidig, og gjennom NOUen «En folkehøgskole for alle» er livsmestring satt på skolenes dagsorden. Samtaler har en sentral plass i folkehøgskolens pedagogikk, og folkehøgskolelærere har ofte samtaler med elever som strever. Hvordan opplever elevene livsmestringsrelaterte samtaler? Relasjonsaspektet i slike samtaler var fokuset i min mastergradsoppgave i pedagogikk.

Studie i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert | fra Folkehøgskoleforbundet

Et sikkert vårtegn er at du nå kan søke opptak!

Temanummer: Folkehøgskolehistorien

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Folkehøgskolen feirer et jubileum i år – det er 160 år siden Sagatun ved Hamar ble åpnet. Det ble markert på årets rektormøte og vi skal markere det i magasinet Folkehøgskolen med et temanummer: FOLKEHØGSKOLEHISTORIEN - det 64 siders magasinet er straks på vei til postkassen din.

Kalender

Hedersmann i Hallingdalen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Det er på høy tid at vi i denne portrettspalten får møte æresmedlem i Folkehøgskoleforbundet – legendariske Dag Wollebæk. Grorudgutten som fikk et helt liv…

Liten rapport fra kurs i psykisk førstehjelp for unge

Publisert | fra Folkehøgskoleforbundet

12. - 13. februar arrangerte vi nok en runde med dette populære og viktige kurset.

Bli klok av historien

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Folkehøgskolen har et lite jubileum i år – det er 160 år siden Sagatun ved Hamar ble åpnet. Det ble markert på årets rektormøte og…

Argumenter for mennesker – argumenter for folkehøgskole

Publisert | fra Blogg

Bokanbefaling: «Du må lese denne her», sa min danske søster, og viste meg en bok som nylig (2023) er gitt ut i Danmark. Hun…