Avviser skolen som kompetansefabrikk

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Professor i pedagogikk ved universitetet i Århus, Lene Tangaard, har vært en sentral bidragsyter til tenkningen i dansk folkehøgskole. Hun er blant annet opptatt av at kompetansebegrepet har fått en altfor stor plass i dagens skole og samfunn. På danske skolemonitor.no sier hun blant annet: Skolen som kompetencefabrik risikerer at producere inkompetence. Få med deg hele artikkelen her.

Nansen – verdens samvittighet

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Hvordan kunne det ha seg at polarhelten kom til å opptre som verdens samvittighet? I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris.

Enighet i forhandlingene om Landsoverenskomst for utdanning

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Den 15. november 2022 ble det enighet i hovedoppgjøret på Virke-området.

Nytt styre for Informasjonskontoret

Publisert/Oppdatert | fra if

På årsmøtet 8. november i Oslo ble det valgt nytt styre for Informasjonskontoret for folkehøgskolen.

Magasinet Folkehøgskolen: Temanummer – LES!

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Her får du servert et temanummer av magasinet Folkehøgskolen vi har kalt LES! Hvorfor? «Ungdom leser ikke bøker», sier flere forfattere og bibliotekarer. Men stemmer…

Einar Opsvik kommenterer ny NOU

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Mandag 31. oktober vart ny NOU for folkehøgskulen presentert. Tittelen «En folkehøgskole for alle» gir klare signal om at utvalet ynskjer å sette sitt preg…

Morten Eikenes svært positiv til den framlagte NOU-en om folkehøgskole

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Vi fikk en kort prat med styreleder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF), Morten Eikenes, for å høre om hans umiddelbare reaksjoner på NOUen om folkehøgskole…