Utlysning av PU-midler til frilynte folkehøgskoler 2018

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid for skoleåret 2018-19. Frist for søknad er 15.03.2017.

Magasinet Folkehøgskolen nr 2 2018

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen er ute. Vi var på rektormøtet hvor reiser i folkehøgskolen og kortkurs ble diskutert. Bærekraftsprosjektet, oppsummering og veien videre. Vi møter musikeren Solfrid Molland - som synger for livet. Og følger sekretær i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland, ut porten etter 22 års kamp for skoleslaget.

Nytt kull i Verdibasert endringsledelse for folkehøgskolen starter i juni

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Deltakerne på første kull av lederutdanningen for folkehøgskolene er svært fornøyde med studiet (se noen av uttalelsene fra deltakere lenger nede i teksten). Folkehøgskoleforbundet har sammen med Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet.

Svært gode søknadstall

Publisert/Oppdatert | fra if

Antall søknader pr 1. februar var over 4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det på tross av svært gode søknadstall i…

Kortkursgruppe nedsatt

Publisert/Oppdatert | fra if

Informasjonskontorene vil satse mer på informasjon om kortkursene i tiden framover. Vi opplever at mange kjenner dårlig til dette viktige tilbudet og vi ser…

Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det vil i år deles ut inntil totalt NOK 120.000 fra Solidaritetsfondet til FHF. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning.

Samstemte rektorer for lokale bærekraftsplaner

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Under det nylig avholdte rektormøte på Olavsgaard ble det uttrykt enighet om å utvikle lokale bærekraftsplaner på hver enkelt skole. Dette viser at Folkehøgskolene…