Ledig stilling som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Da vår generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger. Som daglig leder/generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet rapporterer du til styret og vil ha ansvar for å lede organisasjonens arbeid innad og utad til det beste for medlemmene og skolene, etter vedtektene, idé- og prinsipprogram og de retningslinjer styret i FHF ellers trekker opp.

Folkehøgskule – ein treningsleir i danning

Publisert | fra Blogg

Til Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget - brev fra rektorene på folkehøgskolene i Hordaland.

Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

Publisert | fra Blogg

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det grundtvigske verdigrunnlaget ved frilynte folkehøgskoler. Nå kan du lese oppgaven her. Les også portrettet med Ulven i siste nummer av magasinet Folkehøgskolen - 4 2018.

Ledig stilling som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Da vår generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger. Som daglig leder/generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet rapporterer du til styret og vil ha ansvar…

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert | fra Blogg

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og mye mer.

Debatt: Samvær en avsporing

Publisert | fra Blogg

Kristin Smith, administrasjonsleder Ringerike folkehøgskole og styremedlem i Folkehøgskoleforbundet følger her opp i debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen. Innlegget var for langt for diskusonsstrengen.

Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Publisert | fra fhf

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en…