Blir støttespiller for Krafttak for sang

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med organisasjonen som arbeider med å fronte sangen i det norske samfunnet. Norges kristelige folkehøgskulelag har inngått tilsvarende avtale. Faglig og administrativ leder i KFS, Jarle Flemvaag, ønsker folkehøgskolen velkommen som støttespiller - og sier: dere vil ha være en viktig aktør og en viktig stemme hos oss.

Anne Tingelstad Wøien tilsatt som daglig leder av Folkehøgskolerådet

Publisert | fra fhf

Styret i Folkehøgskolerådet har tilsatt Anne Tingelstad Wøien (55) som ny daglig leder i FHSR. Wøien har de siste to årene hatt stillingen som fagsjef for utdanning i hovedorganisasjonen Virke. Hun satt to perioder på Stortinget, fra 2009 - 2017, for Senterpartiet.

Styrekurs for elevrepresentanter

Publisert | fra fhf

Onsdag 25. november arrangerte Folkehøgskoleforbundet styrekurs for elevrepresentanter i folkehøgskolen. Det ble kjørt som webinar på Zoom med til sammen 26 deltakere fra både frilynte og kristelige skoler.

Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I…

Song i folkehøgskulen, og ny songbok

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Eg byrja å jobbe som lærar på Sogndal folkehøgskule i 1990. Som her på Romerike folkehøgskole starta dagen med allsong. Eg vart glad i det…

Magasinet Folkehøgskolen, årets siste

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Nå kan du møte mørke novemberkvelder sammen med årets siste utgave av magasinet Folkehøgskolen. Tidligere folkehøgskoleelev og forfatter, Eldrid Johansen, har skrevet en svært utfordrende…

Bokanmeldelse: Å sende et menneske til månen

Publisert | fra fhf

Forfatteren Benedicte Hambro, har som hun selv skriver i innledningen 32 års erfaring i folkehøgskolen og sitter på mengder av erfaringer og et stort hjerte…