Lederforum med fokus på idé, skoleutvikling og informasjonsarbeid

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Årets Lederforum med årsmøte i IF 2017 er lagt til dagene mandag 30. oktober til onsdag 1. november på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Lederforum innledes mandag med foredraget Frihetens demokratisering og generasjon lydig ved professor i sosiologi Gunnar C. Aakvaag.

Folkehøgskoler kan nå foreslås til klimapris

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

DEN SOM ROPER LYVER – MANUAL TIL LØGNENS TIDSALDER

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Danske Lea Korsgaard har skrevet en minibok om hvordan revolusjonen innen medieteknologien, endringer i vår kultur fra en kamp mot etablerte autoriteter til nå en mistro til enhver autoritet, og økende avstand mellom offentlig debatt og virkeligheten folk flest opplever, som igjen gir grobunn for populismens alternative sannheter, er blitt…

Prisgruppe nedsatt

Publisert/Oppdatert | fra if

Det er nedsatt en gruppe som skal se nærmere på hvordan priser framstilles på folkehogskole.no. Gruppen skal både se på hvordan det kan sikres…

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Pasvik folkehøgskole har drevet folk til folk samarbeid og aktivt fredsarbeid mot naboen i øst gjennom 50 år. Vi var med til Nordvest-Russland da…

Produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere…»

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det er oppdaget produksjonsfeil i noen eksemplarer av boka «Grundtvig for begynnere… og oss andre» (2016). I noen eksemplarer mangler sidene fra og med…

Styret ber om innspill fra lokallagene før forhandlingene om nye særavtaler

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det har i mange år vært inngått særavtaler som regulerer arbeidstid og kompensasjonsordning for lærerne i folkehøgskolen. Særavtalene for de private folkehøgskolene (tilknyttet Virke)…