Innspill til Liedutvalget fra folkehøgskolerektorer

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Liedutvalget: Utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal levere to innstillinger. Den første innstillingen skal beskrive styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring og skal leveres i desember 2018. Hovedinnstillingen skal leveres et år etter delinnstillingen og skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring. Rektorene ved Romerike og Follo folkehøgskoler, Haldis Brubæk og Jan Martin Medhaug, har levert et omfattende innspill til Liedutvalgets første rapport.

Nå er tiden inne for å finne kandidater til tillitsvervene

Publisert | fra Blogg

Folkehøgskoleforbundet har årsmøte i slutten av mai. Alle medlemmene i forbundets styre og utvalg er på valg, og valgnemnda er nå i gang med å finne gode kandidater til vervene, sier leder i valgnemda Tore Haltli - rektor ved Fana folkehøgskole.

Folkehøgskolenes reiseaktivitet – nok er nok

Publisert | fra Blogg

Det er en stund siden Statsbudsjettet og FN sin nye klimarapport ble sluppet på samme dag, 8.oktober. Fra folkehøgskolen hørte vi mest om budsjettets gode sider, og litt knurring over tillyst fjerning av støtten til kortkurs. Det var et godt mellomårsbudsjett. Det kom ikke et kvekk om klimarapporten - som en gang for alle slår fast at hvis vi ikke skjerper oss drastisk, er det for seint.

Et godt år for folkehøgskolene

Publisert | fra Blogg

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø, runder snart ett år i den viktige rollen for folkehøgskolelandskapet. Nå oppsummerer han et veldig positivt år for…

Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014…

90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Publisert | fra fhf

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på…