Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert | fra fhf

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Frirommet introduseres som ny debattform i Norge

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. Undersøkelser viser blant annet at ungdom i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite. Ni frilynte folkehøgskoler går nå foran, og introduserer Frirommet og kurses i å lede friromsdebatter som ny debattform i Norge.

Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

I 2019 kom rapporten fra undersøkelsen og analysen – Folkehøyskolen – Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen. Folkehøgskolen kommer ikke bare godt ut av denne undersøkelsen, og i oppsummeringen gis det klare råd om at folkehøgskolen som skoleslag har et viktig samfunnsoppdrag og bør tilby et fellesskap som rommer hele bredden av elever. Folkehøgskolene har mye å gå på både når det gjelder fysisk tilgjengelighet og fordommer, kommer det fram.

Valgnemdas innstilling til landsmøtet klar

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Valgnemdas leder, Per Kjelland fra Elverum, presenterer nå deres innstilling til valg på styret og ulike utvalg valg - på Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet, Sogndal 31.

Ny grønn utgave av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Da er et grønt nummer på 56 sider sendt til trykkeriet. Her får dere en digital forsmak på magasinet – Folkehøgskolen nummer 2 2021. Dere…

Folkehøgskolerådet må styrkes

Publisert | fra Blogg

Allerede tilbake på åttitallet var det oppe til diskusjon at folkehøgskolerådet måtte styrkes. Den gang gikk rådsansvaret på rundgang mellom organisasjonene. Odd Arild Netland ble…

ELEVMEDVIRKNING, SKOLEUTVIKLING OG DEN LIKEVERDIGE SAMTALEN

Publisert | fra Blogg

«Fokusgruppene er kommet for å bli,» sier rektor Ingvild Tollehaug Jevne på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. «Det er spennende å redesigne evalueringen i folkehøgskolen og sette elevdemokrati…