Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat til å bidra til en mer rettferdig og bæredyktig verden. Samtidig er folkehøgskolene i en særlig gunstig posisjon overfor unge som skal møte de utfordringer og muligheter menneskelig aktivitet byr på for vårt felles livsrom. Derfor har folkehøgskolene også et spesielt ansvar for å være pådriver for en grønnere fremtid.

Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert | fra fhf

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:

Vil kutte i tilskuddet til Manger folkehøgskule

Publisert | fra Blogg

Lesarbrev av Silje Louise Spurkeland, tillitsvald for Folkehøgskuleforbundet - i avisa Nordhordland.no 24.oktober 2018 la Hordaland Fylkeskommune fram forslag til budsjett for 2019. Fylkeskommunen vil redusera støtta til Manger Folkehøgskule med nesten 45 %, frå 1,9 millionar til 1,1 millionar. Dette er andre gong sidan 2017 Fylkeskommunen kuttar drastisk i støtta til skulen. Fylkesrådmannen vil også setja i gang eit arbeid for å vurdere om skulen bør drivast av andre, eller om skulen kan drivast utan fylkeskommunalt tilskot. Dette kan verta svært dramatisk for skulen vår.

Magasinet Folkehøgskolen, nytt temanummer

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

I dette temanummeret belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Vi har vært på Skjeberg folkehøgskole og intervjuet Mio som er i prosess med å endre…

Lene Dyrkorn: – Dette har utfordret oss og gitt oss noe

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

På Skjeberg folkehøgskole var det en ganske ny erfaring å få inn elever med hen og trans-identitet. De måtte ta avgjørelser i for dem nye…

Straks: Temanummer – kjønnsidentitet

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Et temanummer av magasinet Folkehøgskolen sendes straks til trykkeriet. Her belyser vi kjønnsidentitet fra ulike sider. Du kan tjuvstarte med å lese lederen - Hvorfor…

Angelina, vår nye generalsekretær fra årsskiftet

Publisert | fra fhf

Ved årsskiftet overtar Angelina K. Christiansen som Folkehøgskoleforbundets nye generalsekretær etter Knut Simble som etter 13 år går av for alder. Angelina er 49 år,…