Blendahvit folkehøgskole?

Publisert | fra Blogg

I Europa opplever vi at det bygges en «mur» mot innvandring. President Donald Trump vil bygge mur mot innvandrere, men får det ikke til. EU vil ikke, men gjør det. Forslagene kom for noen uker siden. I årene 2021-27 ønsker Europakommisjonen å seksdoble budsjettet til Frontex, EUs grensevaktstyrke, fra 3 milliarder til nær 18 milliarder.

Første doktorgrad på folkehøgskolepedagogikk i Norge

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Folkehøgskolelæreren Johan Lövgren forsvarte sin doktorgrad om læreprosesser ved norske folkehøgskoler på Menighetsfakultetet 4. mai - The Reflective Community. Learning processes in Norwegian folk high schools.

Rektorskolen utsettes til neste år

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Oppstart av andre kull av studiet "Verdibasert endringsledelse i folkehøgskolen" ved HSN, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN), utsettes til juni neste år. Ved utsatt opptaksfrist i år, manglet det noen søkere for at USN kan starte studiet i år.

Kalender

Kortkurs utredes

Publisert | fra Blogg

I januar ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med tiltak for å fremme folkehøgskolenes kursvirksomhet. Kursene har vært utsatt for kuttforslag i statsbudsjettet…

Ny hovedtariffavtale på plass i KS

Publisert | fra fhf

Partene i lønnsoppgjøret i kommunesektoren har kommet til enighet om ny hovedtariffavtale for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret i KS-området er på 2,8…

Forhandlingene om særavtale utsatt til september

Publisert | fra fhf

Forhandlingene om ny særavtale for lærerne skulle vært forhandlet før nyttår som var. Organisasjonene har imidlertid blitt enige om å utsette forhandlingene om ny særavtale…

Hold av dato til Informasjonskonferansen!

Publisert/Oppdatert | fra if

Årets informasjonskonferanse blir 12. til 14. september på Lillestrøm.