Folkehøgskolenes reiseaktivitet – nok er nok

Publisert | fra Blogg

Det er en stund siden Statsbudsjettet og FN sin nye klimarapport ble sluppet på samme dag, 8.oktober. Fra folkehøgskolen hørte vi mest om budsjettets gode sider, og litt knurring over tillyst fjerning av støtten til kortkurs. Det var et godt mellomårsbudsjett. Det kom ikke et kvekk om klimarapporten - som en gang for alle slår fast at hvis vi ikke skjerper oss drastisk, er det for seint.

Et godt år for folkehøgskolene

Publisert | fra Blogg

Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Christian Tynning Bjørnø, runder snart ett år i den viktige rollen for folkehøgskolelandskapet. Nå oppsummerer han et veldig positivt år for skoleslaget. Det er rekordbra rekruttering, og det har kommet viktige politiske gjennomslag. Tynning Bjørnø er også en stor optimist foran et spennende 2019.

Utlysning av kunstgave konkurranse

Publisert | fra fhf

Folkehøgskoleforbundet og Informasjonskontoret for folkehøgskolen gir hvert år ‘gaver’ til eksterne foredragsholdere og skoler/institusjoner i forbindelse med innlegg, jubileer eller andre tilsvarende anledninger. I 2014 lyste vi ut en konkurranse blant ansatte ved skolene våre om å skape og produsere folkehøgskole-relaterte gaver. Det kom den gangen inn ett forslag, som vi inngikk avtale med forslagsstiller om levering av. Siste gaven i denne serien ble delt ut i år.

90 000 lyst ut i midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

Det er i rundskriv fra Folkehøgskoleforbundet lyst ut inntil 90 000,- i midler til støtte til solidaritetsprosjekter neste år.

Valgnemnda har startet arbeidet fram mot landsmøtet

Publisert | fra fhf

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på…

Styret vedtar strategiske mål for arbeidet med bæredyktighet i forbundet

Publisert/Oppdatert | fra fhf

All menneskelig virksomhet har et avtrykk, men må være bæredyktig! Dette er et ansvar vi alle deler. Folkehøgskolene har i sin tradisjon et selvpålagt mandat…

Nå har Angelina overtatt som generalsekretær

Publisert | fra fhf

Angelina K. Christiansen overtar fra i morgen lørdag 1. desember som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet. Alle henvendelser skal nå rettes til henne. Angelina nås på:…