Song som danningsarena

Publisert | fra fhf

Motstanden er til å ta og føle på når vi på min skule set i gang eit song- og korprosjekt over fire dagar ei regntung novemberveke. Aktive friluftlivselevar argumenterer med at «Vi kom ikkje hit for å synge i kor». Det kan stemme at dette ikkje er det som står øvst på skulen sine web-sider, men lange tradisjonar og mange gode erfaringar driv dette arbeidet vidare framover. For dei som er opptatt av friluftsliv er dette ein ny måte å bruke kroppen på.

EPSI: Fornøyde elever på tross av korona

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyd med sitt år på folkehøgskole.

Min intensjon er å stille spørsmål heller enn å konkludere

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Kristin Smith svarer Jon Krognes: Vi reiser ikke landet rundt for å møtes, om vi bare skal være enige. Vi møtes gjerne fordi vi ønsker å bli klokere, for å bli opplyst eller med et ønske om endring.

Folkehøgskoler villeder søkere om pris

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

I disse dager studerer unge mennesker og kanskje deres foreldre folkehogskole.no nøye. Det er 86 skoler og 880 linjer å velge mellom. Noen og enhver kan bli…

Til minne om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert | fra if

Det var trist å høre at Tor Grønvik døde så altfor tidlig. Da Tor for tre år siden gikk av med pensjon fra stillingen som…

Minneord om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Det var et sjokk da beskjeden kom om at Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som…

Hvor frisinnet er de frilynte?

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Frilynt folkehøyskole, sier vi, og mener tilsynelatende noe helt presist, nemlig medlemsskolene i Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Men hva kommer først, høna eller egget: Er det…