Nordisk kurs for lærere i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Forbundet Folkhögskolelärarna i Sverige, Folkehøgskoleforbundet og Noregs kristelege folkehøgskulelag arrangerte felles kurs for folkehøgskolelærere på den Nordiske folkehøgskolen i Kungälv 20. -22. mars. I spissen for kurset "Hvordan merkes det at vi underviser i folkehøgskolen" - sto Tomas Rosengren (Sv), Sindre Vinje (FHF) og Marie Wiland (NKF). Tegneserielærer ved Buskerud folkehøgkole sendte oss en tekst med noen tanker og inntrykk etter et for han svært nyttig kurs. Og møteplasser i folkehøgskolen er viktige og insprirerende!

Læringsglemsel som metode

Publisert | fra Blogg

Professor Lene Tangaard ved Aalborg universitet fikk Højskolepædagogisk pris i Danmark i 2017. Det er FFD - Folkehøjskolernes forening i Danmark, som har opprettet denne prisen. Nå har Tangaard gitt ut boken Læringsglemsel hvor hun peker like inn i hjertet på folkehøgskolens identitet.

Didaktisk dynamitt

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Glem «sosialpedagogikk» – vi dyrker «folkehøgskoledidaktikk»! Dette skoleåret har belyst en større uenighet omkring begrepet «sosialpedagogikk» i folkehøgskolen enn det vi kanskje var klar over. Det har vært livlige debatter i bladet, på nett og på skolene omkring definisjonen og bruken av ordet.

Utfordringer til folkehøgskolen – Bli med på nordisk jubileumskonferanse

Publisert | fra fhf

I 2019 markerer det at verdens første folkehøgskole - Rødding Højskole - ble etablert for 175 år siden. Dermed ble også grunnsteinen til de nordiske…

Ny rekord i antall elever

Publisert | fra if

Vi har nå fått inn tallene for hvor mange som har takket ja til plass for neste skoleår. Det er en økning på 10 prosent…

Informasjonsrådgiver/ansvarlig for folkehøgskolenes sosiale medier

Publisert/Oppdatert | fra if

Fast stilling! Det har aldri vært flere elever på norske folkehøgskoler, men vi er ambisiøse og vil ha enda flere. Vil du hjelpe oss?…

Ber om skolenes hjelp ti lå fornye sangboka

Publisert | fra fhf

Sangen er en viktig kulturbærer og felleskapsbygger i det norske samfunnet generelt og i folkehøgskolen spesielt. Folkehøgskoleforbundets mål er å bidra til å fremme sangen.