Ledig stilling som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Da vår generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger. Som daglig leder/generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet rapporterer du til styret og vil ha ansvar for å lede organisasjonens arbeid innad og utad til det beste for medlemmene og skolene, etter vedtektene, idé- og prinsipprogram og de retningslinjer styret i FHF ellers trekker opp.

Hva er folkehøgskolenes samfunnsoppdrag?

Publisert/Oppdatert | fra Blogg

Vi som jobber i folkehøgskolene må utfordre oss sjøl på å bli dyktigere til å formidle hva vi tilfører samfunnet gjennom vår virksomhet. Vi må bli bedre på å kunne fortelle ungdom, foreldre, politikere, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig, hvilken kompetanse som gis og hvilke ferdigheter som utvikles gjennom et folkehøgskoleår.

Folkehøgskule – ein treningsleir i danning

Publisert | fra Blogg

Til Utdanning- og forskningskomiteen på Stortinget - brev fra rektorene på folkehøgskolene i Hordaland.

Les Turid Ulvens masteroppgave – Fri som i frilynt

Publisert | fra Blogg

I mai avsluttet Turid Ulven sin masteroppgave ved Steinerhøgskolen i Oslo med oppgaven Fri som i frilynt, en kvalitativ undersøkelse av læreres forhold til det…

Ledig stilling som generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Da vår generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger. Som daglig leder/generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet rapporterer du til styret og vil ha ansvar…

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Publisert | fra Blogg

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen ute. Her får du 52 sider med folkehøgskolestoff, pedagogikk, innspill, politikk, kulturstoff, debatt, elevstemmer og mye mer.

Debatt: Samvær en avsporing

Publisert | fra Blogg

Kristin Smith, administrasjonsleder Ringerike folkehøgskole og styremedlem i Folkehøgskoleforbundet følger her opp i debatten om sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen. Innlegget var for langt for diskusonsstrengen.