Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Folkehøgskolene etablerer mentortilbud for elever uten fullført VGO

Publisert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolene som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er imidlertid i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker avklaring og eventuell styrket motivasjon for å fullføre VGO.

Frirommet introduseres som ny debattform i Norge

Publisert/Oppdatert

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. Undersøkelser viser blant annet at ungdom i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite. Ni frilynte folkehøgskoler går nå foran, og introduserer Frirommet og kurses i å lede friromsdebatter som ny debattform i Norge.

Hva er folkeånd?

Publisert

Arne Øgaard ønsker å belyse begrepet Folkeånd i lys av Sigurd Ohrems artikkelserie om vitalsime - Vitalsime, folkehøgskolen og tidsånden.

Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

Publisert/Oppdatert

I 2019 kom rapporten fra undersøkelsen og analysen – Folkehøyskolen – Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen. Folkehøgskolen kommer ikke bare godt ut av denne undersøkelsen, og i oppsummeringen gis det klare råd om at folkehøgskolen som skoleslag har et viktig samfunnsoppdrag og bør tilby et fellesskap som rommer hele bredden av elever. Folkehøgskolene har mye å gå på både når det gjelder fysisk tilgjengelighet og fordommer, kommer det fram.

Valgnemdas innstilling til landsmøtet klar

Publisert/Oppdatert

Valgnemdas leder, Per Kjelland fra Elverum, presenterer nå deres innstilling til valg på styret og ulike utvalg valg - på Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet, Sogndal 31. mai-2. juni. Einar Opsvik, Møre og Kristian Lund Silseth, Nordmøre - innstilles til ledervervet. Ingvar Øydvin i styret tar ikke gjenvalg - valgnemda innstiller på rektor ved Buskerud folkehøgskole, Mariann Aaland, som nytt styremedlem.

Minneord – Kjell Nyland – Namdals

Publisert

For nokre dagar sidan fekk vi bodskapen om at vår kjære «kårkall» og tidlegare styrar Kjell Nyland hadde gått bort. Rett nok visste vi at dagen ville kome. Kjell, du vart nesten 90 år og helsa var ikkje lenger like god som da du sprang med elevane på Geitfjellet. Men vi er aldri heilt førebudd, og sorga tok oss – samstundes som varme tankar gjekk til Solveig og familien som mista sin gode kjæraste, far og bestefar.

Ny grønn utgave av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Da er et grønt nummer på 56 sider sendt til trykkeriet. Her får dere en digital forsmak på magasinet – Folkehøgskolen nummer 2 2021. Dere finner «grønne» artikler - om grønn vekst, sirkulærøkonomi og grønn undervisning og pedagogikk.

Kurs: MENTORTILBUD for elever uten fullført VGO

Publisert/Oppdatert

All erfaring viser at uten fullført videregående opplæring vil ungdom stille svakere, både i jobbsammenheng og deltakelse i samfunnet ellers. Hvert år er det mellom 20-30 % av elevene på folkehøgskolen som ikke har fullført videregående opplæring (VGO). Folkehøgskolene er i en unik posisjon til å kunne hjelpe de som ønsker det, til avklaring og motivasjon for å fullføre VGO.

Velkommen til introduksjonskurs i Frirommets debattmodell

Publisert

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge. Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.