Informasjonskonferansen 2024

Publisert/Oppdatert

Tid: 9.-10. september 2024 Sted: Scandic Oslo Airport Årets konferanse varer 2 dager, ikke 3. Konferansen starter kl 10 og avsluttes kl 16 Det planlegges en frivillig seminardag på Folkehøgskolekontoret i Brugata i etterkant, onsdag 11. september. Programmet er under arbeid og vil inneholde tema som AI og nytt årshjul.

Nå kan folkehøgskole bli godkjent som del av universitet- og høyskolestudium

Publisert

– Fantastiske nyheter, mener Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet. Fredag la regjeringen fram ny Universitet- og høyskolelov. I loven åpnes det for at universitet og høgskoler kan godkjenne folkehøgskole som en del av et studium.

Kurs for ansatte som arbeider med tilrettelagt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Kurset er ment for alle som arbeider med elever som trenger ekstra tilrettelegging for å kunne gjennomføre et år på folkehøgskole.

Ny master: Relasjon, samtaler og livsmestring

Publisert/Oppdatert

Einar Lindhjem, idrettslærer ved Ringerike folkehøgskole skriver her om sin master - Relasjon, samtaler og livsmestring. Utfordringer knyttet til psykisk helse er vanlig blant ungdom og studenter. Psykisk helse og livsmestring kan påvirke hverandre gjensidig, og gjennom NOUen «En folkehøgskole for alle» er livsmestring satt på skolenes dagsorden. Samtaler har en sentral plass i folkehøgskolens pedagogikk, og folkehøgskolelærere har ofte samtaler med elever som strever. Hvordan opplever elevene livsmestringsrelaterte samtaler? Relasjonsaspektet i slike samtaler var fokuset i min mastergradsoppgave i pedagogikk.

Studie i folkehøgskolepedagogikk

Publisert/Oppdatert

Et sikkert vårtegn er at du nå kan søke opptak!

Temanummer: Folkehøgskolehistorien

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen feirer et jubileum i år – det er 160 år siden Sagatun ved Hamar ble åpnet. Det ble markert på årets rektormøte og vi skal markere det i magasinet Folkehøgskolen med et temanummer: FOLKEHØGSKOLEHISTORIEN - det 64 siders magasinet er straks på vei til postkassen din.

Hedersmann i Hallingdalen

Publisert/Oppdatert

Det er på høy tid at vi i denne portrettspalten får møte æresmedlem i Folkehøgskoleforbundet – legendariske Dag Wollebæk. Grorudgutten som fikk et helt liv i folkehøgskolen, og som trofast skriver nynorsk.

Liten rapport fra kurs i psykisk førstehjelp for unge

Publisert

12. - 13. februar arrangerte vi nok en runde med dette populære og viktige kurset.

Bli klok av historien

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen har et lite jubileum i år – det er 160 år siden Sagatun ved Hamar ble åpnet. Det ble markert på årets rektormøte og vi skal markere det i magasinet Folkehøgskolen med et temanummer: FOLKEHØGSKOLEHISTORIE - 28. februar sendes det ut og er på vei til deg.

Argumenter for mennesker – argumenter for folkehøgskole

Publisert

Bokanbefaling: «Du må lese denne her», sa min danske søster, og viste meg en bok som nylig (2023) er gitt ut i Danmark. Hun kjenner til mitt engasjement for folkehøgskole og tanker om utfordringer med myndiggjøring i en tid med økende innslag av for eksempel kunstig intelligens i våre liv. Boken bærer tittelen «Argumenter for mennesker» og er skrevet av Christiane Vejlø, som er fremtidsanalytiker og i mer enn 20 år har vært opptatt av forholdet mellom mennesker og (avansert) teknologi, blant annet som bloggeren ‘elektronista’.

Kalender