Regional rektorsamling gikk digitalt

Publisert

De planlagte regionale rektorsamlingene måtte avlyses på grunn av koronapandemien, men ble sist uke arrangert som digitalt møte. Det var FHF og IF som sto for arrangementet og hele 43 rektorer deltok på Zoom. En spørreundersøkelsen som ble sendt ut om rektorsamlinger, viste at mange rektorer hadde et ønske om å kunne møtes fysisk, men dagens situasjon gjorde det umulig.

Arbeidslivet: Drøfting

Publisert

Drøfting er et begrep brukt i lov og avtale, som gir uttrykk for en forpliktelse i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I hovedavtalens § 10-2 Tilrettelegging for samarbeid og medinnflytelse står det at: «Det er en felles plikt for virksomhetens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid. Det pekes i denne forbindelse på at det er nødvendig at virksomhetsledelsen bruker tilstrekkelig tid, ressurser og oppmerksomhet på informasjon og drøftelser.»

Pandemien har gitt mer danning

Publisert

Vi traff rektor Per Egil Andersen ved Elverum folkehøgskole for en liten prat under filmfestivalen Movies on War. Festivalen gjennomføres overraskende nok, men med strenge restriksjoner.

Norsk Sangbok kommer i ny utgave. Etterlyser noter

Publisert/Oppdatert

Norsk Sangbok skal komme i ny, revidert utgave. Bokredaksjonen etterlyser noter på en rekke sanger. Nå ber de publikum om hjelp.

Søk midler fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Det utlyses nå 100.000 kroner fra Solidaritetsfondet i Folkehøgskoleforbundet. Søknader som knytter sine prosjekter opp mot bærekraft vil bli prioritert i tildelingen av midler fra Solidaritetsfondet. Søknadsfristen er 29. januar 2021.

Kjøkkenleder som ser elevene

Publisert

En planlagt tur til Bømlo i november måtte avlyses på grunn av korona-utbrudd på skolen i vest. Nå må vi nøye oss med en telefonsamtale med den erfarne kjøkkenlederen ved Bømlo folkehøgskule, Irene Dybsland (60).

Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert/Oppdatert

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %. I rammen inngår både overheng og glidning, derfor er de faktiske lønnstilleggene lavere enn 1,7 %.

Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Publisert

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene den gang var at man ikke skulle få tilskudd til kortkurs etter denne datoen. Folkehøgskolerådet har kjempet mot dette.

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Virke

Publisert/Oppdatert

Det er oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-organisasjonene og Virke for HUK-området (helse, utdanning og kultur). I forhandlingene er det revidert syv ulike overenskomster for Unio-organisasjonenes 6 200 medlemmer i Virke.

Blir støttespiller for Krafttak for sang

Publisert

Folkehøgskoleforbundet har inngått partneravtale med Krafttak for sang (KFS) og forplikter seg til å støtte KFS som initiativ og stiller seg til rådighet for samarbeid med organisasjonen som arbeider med å fronte sangen i det norske samfunnet. Norges kristelige folkehøgskulelag har inngått tilsvarende avtale. Faglig og administrativ leder i KFS, Jarle Flemvaag, ønsker folkehøgskolen velkommen som støttespiller - og sier: dere vil ha være en viktig aktør og en viktig stemme hos oss.