Idé- og prinsipprogram for FHF 2021 – 2025.

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøgskole vektlegger grunnleggende humanistiske verdier, som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, likeverd, solidaritet og aksept for den enkeltest integritet.

Debatt: Disiplinærsaker i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Viser til Kristin Smiths artikkel: Vi er annerledesskolen i alt vi gjør, hvorfor ikke også i disiplinærsaker? Jeg følger Smith i mange av synspunktene innledningsvis i artikkelen. Det er viktig å basere vår praksis i forhold til brudd på skolens reglement på dialog og gode samtaler. Adferdsendringer skal komme som følge av forståelse av hvordan egen adferd virker på omgivelsene, og et ønske om å vise hensyn til medelevene.

Takk for 2021

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet vil takke alle medlemmer, tilsette og samarbeidspartnarar for året vi har lagt bak oss!

Utan empati og likeverd går det ikkje

Publisert/Oppdatert

Seljord folkehøgskule feiret 50-års jubileum 4. desember med fullt program - konsert, festmiddag og taler. Vidar Ytre-Arne, tidlegare lærar ved Seljord folkehøgskule (29 år), komponist og musiker holdt hovedtalen som vi gjerne gjengir her.

Innspill: Omstrukturering av folkehøgskolerådet

Publisert

Redaktøren av Folkehøgskolen, Øyvind Krabberød har som overskrift i nr. 2/21 av magasinet Folkehøgskolen: Folkehøgskolerådet må styrkes, og begrunner overskriften godt i lederen. Han viser til Folkehøgskolerådets vedtekter og innspill fra Christian Tynning Bjørnø om Rådets arbeidsområder og rolle i det politiske landskapet. Med rette peker redaktøren på at Folkehøgskolene har mye å vinne på et sterkt Folkehøgskoleråd som kan hjelpe skolene og sikre skoleslaget i framtiden. I Steg nr.4/21 har Leon Haugsbø en historisk artikkel med overskriften Folkehøgskulen i endring. Jeg er også kjent med at organisasjonene i disse tider drøfter Rådets framtid.

Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Publisert/Oppdatert

Regjeringen.no: I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha. Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og vært daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Klart vi kan påvirke!

Publisert/Oppdatert

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.

Sevran Ates til Movies on war

Publisert/Oppdatert

Movies on war, filmfestivalen om krig og konflikt, fred og forsoning, ble just arrangert i Elverum for ellevte gang. Det var et imponerende program hvor Afghanistan, seksualitet og religon var omdreiningspunktet.

SV satser på Røros i alternativt budsjett

Publisert/Oppdatert

Pressmelding om SVs alternative statsbudsjett: SV foreslår å sette av penger til både drift av Doktortjønna, oppstart av Røros folkehøgskole og oppstart av elektrifisering av Rørosbanen. Disse satsingene blir nå en del av budsjettforhandlingene med Ap og Sp. 

– Gled dere over arbeidet med ny NOU

Publisert/Oppdatert

Rode Margrete Hegstad leder utvalget regjeringen har oppnevnt til å se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag. Hun forstår at det er mye spenning knyttet til et slikt arbeid, men mener skolene først og fremst skal glede seg over å bli satt på kartet politisk. Det kan komme mye godt ut av en ny NOU.