Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen ute

Da er en ny utgave av magasinet Folkehøgskolen klar. 52 sider med svært variert stoff. Vi har laget et portrettintervju med Bjørn Olav Nicolaisen som går av med pensjon etter 27 år som rektor på Namdals folkehøgskole - «Radikal tenker blir pensjonist». Vi møter indiske Rabindranath Tagore (1861 – 1941), han var filosof, pedagog, nasjonalist og forfatter som ble tildelt nobelprisen i litteratur i 1913. Her finner vi mange fellestrekk med Grundtvig.

Videre presenterer Tron Håkon Hustad linja Spillutvikling ved Torshus folkehøgskole, og hva som gjør den til god folkehøgskole. Idrettslærer Einar Lindhjem ved Ringerike fhs. presenterer sin helt ferske mastergrad: Relasjon, samtaler og livsmestring. Filosof Sigurd Ohrem skriver om kunstig intelligens (KI/chatGPT) – muligheter og trusler, også i folkehøgskolen. Seljord folkehøgskule presenterer sitt prosjekt som skal gi unge økt opplevelse av livsmestring. Vi har vært på nordisk demokratikonferanse i Helsingborg og i debattspalten har Tore Haltli et kritisk blikk på vedtaket om ny opptaksdato i fhs. Dorte Birch svarer. Dette og mye mer.

God lesning!

FHS_Magasin_02_2024_enkeltsider

FHS_Magasin_02_2024_oppslag