Profesjons­melding og nye opptaks­regler kommer 5. april

Publisert/Oppdatert

Rett etter påske lanserer regjeringen både profesjonsmeldingen og kommer med sine forslag til nye opptaksregler for høyere utdanning. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel kommer med to viktige meldinger fredag etter påske.

Nå kan folkehøgskole bli godkjent som del av universitet- og høyskolestudium

Publisert

– Fantastiske nyheter, mener Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet. Fredag la regjeringen fram ny Universitet- og høyskolelov. I loven åpnes det for at universitet og høgskoler kan godkjenne folkehøgskole som en del av et studium.