Nå kan folkehøgskole bli godkjent som del av universitet- og høyskolestudium

– Fantastiske nyheter, mener Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet.
Fredag la regjeringen fram ny Universitet- og høyskolelov. I loven åpnes det for at universitet og høgskoler kan godkjenne folkehøgskole som en del av et studium.