Med kjøkkenet inn i framtiden

Publisert/Oppdatert

Ingun Skaar (54) er kjøkken- og renholdsleder ved Follo folkehøgskole. Hun kom til skolen i 2017 og har satt sitt stempel på kjøkkenet der. Med seg hadde hun lang fartstid fra Statens kantiner og ISS-systemet, hvor hun har vært kjøkkenleder, produksjonsleder, driftssjef – drevet med salg og markedsføring, og ikke minst med utvikling av nye konsepter.

Sanksjoner i folkehøgkolen

Publisert/Oppdatert

Det er mange bort- og utvisninger ved norske folkehøgskoler hvert år. Ikke alle som starter på et folkehøgskoleår takler det nye skolelivet og mestrer ikke å innordne seg i de rammer og regler som gjelder. La oss slå det fast - dette er et vanskelig landskap å orientere seg i. Det er mange hensyn å ta. Det er medelever, skolens rykte, skolemiljøet etc.

Selv om vi kan – er det ikke nødvendigvis danning

Publisert/Oppdatert

Bortvisning i folkehøgskolen: «Det finnes ikke vanskelige elever, bare elever som har det vanskelig» er et flott og sterkt utsagn som passer godt med folkehøgskolens menneskesyn. Elevene opplever motstand, utenfra som innenfra, og strever seg fremover, utvikles. Vi griper mulighetene, støtter og veileder dem, og etter hvert som vi blir kjent og relasjoner skapes, kommer også tilliten og ofte forklaringer. Disse elevsakene er krevende, til tider frustrerende, men også svært givende og meningsfylte. Spesielt krevende er sakene der elevene ikke griper mulighetene de får, bryter løfter og noen ganger også regler.

Kjører kampanje for Globalvettreglene

Publisert/Oppdatert

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper Internasjonalt utvalg vil fortsette! Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. I uke 1-9 i 2020 lanserer IU ett tekstbidrag om hver regel hver uke. Tekstene er skrevet med ansatte i folkehøgskolen som målgruppe og intensjonen er at tekstene skal bidra til økt refleksjon rundt de ulike reglene.