Kortkurs: Regjeringen møter ønsker fra folkehøgskolen

Publisert

Etter flere år hvor kortkursene hadde vært under politisk press, vedtok Stortinget i juni 2019 at tilskudd til kortkrus skulle fases ut fra 01.01.2021. Forutsetningene den gang var at man ikke skulle få tilskudd til kortkurs etter denne datoen. Folkehøgskolerådet har kjempet mot dette.

Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Publisert/Oppdatert

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I disse koronatider ble årsmøtet, som vanligvis holdes i forbindelse med frilynt folkehøgskoles lederforum i november, arrangert som nettkonferanse.

Song i folkehøgskulen, og ny songbok

Publisert/Oppdatert

Eg byrja å jobbe som lærar på Sogndal folkehøgskule i 1990. Som her på Romerike folkehøgskole starta dagen med allsong. Eg vart glad i det det frå første stund, og er det framleis. Songboka alle elevane fekk i 1990  var grønn og fin med tittelen Songbok for folkehøgskolen, utgitt av Norsk Folkehøgskolelag i 1982. Det var ei revidert utgåve av Olaus Alvestads «Norsk Songbok» som kom ut første gong i 1898.

Magasinet Folkehøgskolen, årets siste

Publisert/Oppdatert

Nå kan du møte mørke novemberkvelder sammen med årets siste utgave av magasinet Folkehøgskolen. Tidligere folkehøgskoleelev og forfatter, Eldrid Johansen, har skrevet en svært utfordrende roman om Metoo i folkehøgskolen, basert på virkelige historier. Stord folkehøgskule kom inn i reserfart fra sidelinjen, med godkjenning for 125 elever starter de opp høsten 2021. Vi presenterer funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019, og du møter kunstnerskapet til den amerikanske kunstneren Josh Kline, som stiller spørsmål ved de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket og samfunnet i det 21. århundre. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Seksuell dannelse mer aktuelt en noen gang

Publisert

«#MeToo og sexismedebatten minder mig om, at den seksuelle dannelse er aktuel som aldrig før. Det er selvfølgelig noget, vi beskæftiger os med i mit fag. Opgaven er ikke kun at præcisere behovet for ligestilling og rettigheder, dykke ned i enkeltsager eller fordømme krænkerne, men at undersøge, hvilken kultur der ligger til grund for sexisme og overgreb». Det sier den danske folkehøgskolelæreren Mette Øyås Madsen ved Brandbjerg højskole til Højskolebladet. Hun arbeider til daglig med seksuell dannelse gjennom faget «Køn, krop og seksualitet».

Funn fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019

Publisert

I midten av september leverte hele 50 folkehøgskoler inn sine klima- og miljørapporter for kalenderåret 2019. Det betyr at vi nå har et utgangspunkt for målet om å redusere klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. Dette er ett av målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak, vedtatt av styrene i de fem folkehøgskoleorganisasjonene i oktober 2019, og vi deler her noen av funnene fra skolenes rapporter.

Endelig et studium i folkehøgskolepedagogikk

Publisert

Folkehøgskoleorgansisasjonene inviterte sammen med Universitetet i Sørøst-Norge til forskersymposium på Campus Vestfold og til webinar - 22. - 23. oktober. Dette var også en offisiell åpning av studiet i folkehøgskolepedagogikk, PPU. Da var endelig en gammel drøm gjennom mange tiår landet.

Allmenndanning og ytringsfrihet

Publisert

Det var etter et undervisningsopplegg om ytringsfrihet, den franske læreren Samuel Paty ble halshugget i en forstad til Paris. Med karikaturtegningene av Mohammed fra Charlie Hebdo, visste han at opplegget kunne provosere, og ga elevene anledning til å forlate klasserommet. Klagene på undervisningen kom både til skolen og politiet, men det var kampanjen i sosiale medier, som viste terroristen hvor han kunne finne Samuel Paty. Drapet skjedde nærmest etter en «digital fatwa».

Rasisme i folkehøgskolen?

Publisert

Fotballspilleren Amahl Pellegrino hadde mot til å markere at de rasistiske tilropene han ble utsatt for i en eliteseriekamp i Ålesund nylig var uakseptable. Nå har Norsk Toppfotball, i kjølvannet av episoden, opprettet antirasistkampanjen «STOPP!». Det er flott, men likevel var det en ny episode i Sandefjord 18. oktober.

Statsbudsjettet 2021 og folkehøgskolene

Publisert

Statsbudsjettet for 2021 innebærer en generell økning til folkehøgskolene på 3,2%, hvilket må sies å være svært godt. Det er ikke lagt inn noen kutt, men det er presisert at kortkursmidlene ikke skal tas ut av folkehøgskolekapitlet i statsbudsjettet, men at folkehøgskolene skal få en tilsvarende økning i grunnbevilgningen. Det er satt av midler til at Sjøholt og Stord folkehøgskoler kan starte opp i august 2021 og at Sjunkhatten folkehøgskole får videreført sine planleggingsmidler. Øyrekka folkehøgskole har allerede fått tildelt planleggingsmidler tidligere i år og er derfor ikke nevnt spesielt i årets forslag til statsbudsjett.