Morten Eikenes gjenvalgt som styreleder i IF

Publisert/Oppdatert

Morten Eikenes, rektor på Ringerike folkehøgskole, ble gjenvalgt for to nye år som styreleder for Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) på deres årsmøte 17. november. I disse koronatider ble årsmøtet, som vanligvis holdes i forbindelse med frilynt folkehøgskoles lederforum i november, arrangert som nettkonferanse.

Song i folkehøgskulen, og ny songbok

Publisert/Oppdatert

Eg byrja å jobbe som lærar på Sogndal folkehøgskule i 1990. Som her på Romerike folkehøgskole starta dagen med allsong. Eg vart glad i det det frå første stund, og er det framleis. Songboka alle elevane fekk i 1990  var grønn og fin med tittelen Songbok for folkehøgskolen, utgitt av Norsk Folkehøgskolelag i 1982. Det var ei revidert utgåve av Olaus Alvestads «Norsk Songbok» som kom ut første gong i 1898.

Magasinet Folkehøgskolen, årets siste

Publisert/Oppdatert

Nå kan du møte mørke novemberkvelder sammen med årets siste utgave av magasinet Folkehøgskolen. Tidligere folkehøgskoleelev og forfatter, Eldrid Johansen, har skrevet en svært utfordrende roman om Metoo i folkehøgskolen, basert på virkelige historier. Stord folkehøgskule kom inn i reserfart fra sidelinjen, med godkjenning for 125 elever starter de opp høsten 2021. Vi presenterer funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter for 2019, og du møter kunstnerskapet til den amerikanske kunstneren Josh Kline, som stiller spørsmål ved de teknologiske, økonomiske og biologiske endringene som påvirker mennesket og samfunnet i det 21. århundre. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.