Friromsdebatten har gitt skolen en unik plattform for dialog

Publisert/Oppdatert

«Du blir tvunget til å menneskeliggjøre dine meningsmotstandere,» sier Thea Hynne, elev på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.

Rektor Rotevatn svarer. Et år på folkehøgskole skal være en økonomisk og praktisk mulighet for alle

Publisert/Oppdatert

Rektor ved Svalbard folkehøgskole, Espen Klungseth Rotevatn, svarer kommentator Stig Arild Pettersen i Bergens Tidende. Hvis det blir lettere å dra på folkehøgskole, skaper vi også mer mangfold, sier Rotevatn.

Folkehøyskolene var aldri ment å fungere som turoperatører til eksotiske destinasjoner

Publisert/Oppdatert

Reiser til fjerne himmelstrøk har blitt en viktig del av folkehøyskolenes markedsføring mot potensielle elever. Det kan det nå bli en slutt på.. Folkehøyskolene må ha mer mangfold. Da kan ikke alle reise til Alpene og Bali. Dette skriver kommentator Stig Arild Pettersen i Bergens Tidende.

Opptaksutvalget vil fjerne tilleggspoeng

Publisert/Oppdatert

– Vi frykter at Opptaksutvalgets forslag kan føre til at flere begynner på høyere utdanning før de er klare for det, sier Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, og peker på viktigheten av motivasjon og ikke kun karakterer.

Avviser skolen som kompetansefabrikk

Publisert/Oppdatert

Professor i pedagogikk ved universitetet i Århus, Lene Tangaard, har vært en sentral bidragsyter til tenkningen i dansk folkehøgskole. Hun er blant annet opptatt av at kompetansebegrepet har fått en altfor stor plass i dagens skole og samfunn. På danske skolemonitor.no sier hun blant annet: Skolen som kompetencefabrik risikerer at producere inkompetence. Få med deg hele artikkelen her.

Nansen – verdens samvittighet

Publisert/Oppdatert

Hvordan kunne det ha seg at polarhelten kom til å opptre som verdens samvittighet? I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris.

Magasinet Folkehøgskolen: Temanummer – LES!

Publisert/Oppdatert

Her får du servert et temanummer av magasinet Folkehøgskolen vi har kalt LES! Hvorfor? «Ungdom leser ikke bøker», sier flere forfattere og bibliotekarer. Men stemmer det? Hva skjer ved norske folkehøgskoler - leverer de på sitt danningsansvar? Vi gir deg et knippe artikler for å belyse lesning og litteratur. Vi vil slå et slag for lesning - LES! Men i dette magasinet finner du mye mer: Inge Eidsvåg presenterer et pedagogisk forbilde, Halvard Grude Forfang som var rektor ved Nansenskolen i 25 år. Dorte Birch har intervjuet rektor ved Roskilde Festival højskole rundt rusregler, og Signe Strøm skriver om Henriette Bie Lorentzens stipend - på Nansenskolen heiser de flagget i kamp for ytringsfriheten. Vi har også besøkt Föroya Fólkaháskúli - folkehøgskolen i Thorshavn som har hatt stor historisk betydning. Dette og mye mer i det 52 sider magasinet.

Einar Opsvik kommenterer ny NOU

Publisert/Oppdatert

Mandag 31. oktober vart ny NOU for folkehøgskulen presentert. Tittelen «En folkehøgskole for alle» gir klare signal om at utvalet ynskjer å sette sitt preg på folkehøgskulen framover og sikre at skuleslaget blir demokratisk representativt for det norske samfunnet.

Morten Eikenes svært positiv til den framlagte NOU-en om folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Vi fikk en kort prat med styreleder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF), Morten Eikenes, for å høre om hans umiddelbare reaksjoner på NOUen om folkehøgskole som ble overlevert mandag 31. oktober i Kunnskapsdepartementet.

Les! – temanummer kommer

Publisert/Oppdatert

Et temanummer vi har kalt LES! er rett rundt hjørnet. Hvorfor? «Ungdom leser ikke bøker», sier flere forfattere og bibliotekarer. En undersøkelse rundt unge leseres vaner fra 2019 utført av Norstat viser at i løpet av et år leser 47 prosent av ungdom bare mellom 1 til 4 bøker, og at 27 prosent av ungdom leser ingen bøker