Slutter i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Mona Økland (64) har bestemt seg for å gå av med pensjon etter dette skoleåret, og trer da tilbake fra rektorstillingen ved Sunnhordland folkehøgskule. Hun kom til folkehøgskolen på Halsnøy som lærer i 1993. Tidlig på 2000-tallet gikk hun inn i rektorrollen. Etter et lite intermesso med studier og som lærer i videregående skole på Østlandet har hun vært skolens trygge anker siden 2008.

TONO lanserer revykampanje

Publisert/Oppdatert

Mange revyarrangører vet for lite om opphavsrett. Det skaper utfordringer for komponistsamvirket TONO. – Komponistene og sangtekstforfatterne skal gi tillatelse til bruk av musikk i skole- og studentrevyer og så videre, og nå tar vi grep for å øke kunnskapsnivået om opphavsrett, kollektiv forvaltning og TONO, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

EPSI: Fornøyde elever til tross for korona

Publisert/Oppdatert

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyde med sitt år på folkehøgskole.

Min intensjon er å stille spørsmål heller enn å konkludere

Publisert/Oppdatert

Kristin Smith svarer Jon Krognes: Vi reiser ikke landet rundt for å møtes, om vi bare skal være enige. Vi møtes gjerne fordi vi ønsker å bli klokere, for å bli opplyst eller med et ønske om endring.

Folkehøgskoler villeder søkere om pris

Publisert/Oppdatert

I disse dager studerer unge mennesker og kanskje deres foreldre folkehogskole.no nøye. Det er 86 skoler og 880 linjer å velge mellom. Noen og enhver kan bli overveldet av mindre. Og hvis de setter seg ned og studerer hva det faktisk koster å gå på folkehøgskole, blir forvirringen enda større.  

Minneord om Tor Grønvik

Publisert/Oppdatert

Det var et sjokk da beskjeden kom om at Tor Grønvik brått gikk bort natt til 1. nyttårsdag. Han hadde over 20 års fartstid som daglig leder for IKF og NKF. Begravelsen ble holdt i Hurdal kirke 11. januar. Tidligere leder i Folkehøgskoleforbundet, Arild Mikkelsen, skriver her et minneord fra Grundtvigselskapet.

Hvor frisinnet er de frilynte?

Publisert/Oppdatert

Frilynt folkehøyskole, sier vi, og mener tilsynelatende noe helt presist, nemlig medlemsskolene i Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Men hva kommer først, høna eller egget: Er det slik, som litt ondskapsfullt ble sagt om et herværende, nyvalgt regjeringsparti, at sosialdemokrati - det er den politikk Arbeiderpartiet til enhver tid fører? Eller, som Gro sa, at det er typisk norsk å være god. Må det ikke være noe mer vesentlig enn forankringen i en midlertidig organisasjonsstruktur som utgjør vårt skoleslags vesen?

Debatt: Disiplinærsaker i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Viser til Kristin Smiths artikkel: Vi er annerledesskolen i alt vi gjør, hvorfor ikke også i disiplinærsaker? Jeg følger Smith i mange av synspunktene innledningsvis i artikkelen. Det er viktig å basere vår praksis i forhold til brudd på skolens reglement på dialog og gode samtaler. Adferdsendringer skal komme som følge av forståelse av hvordan egen adferd virker på omgivelsene, og et ønske om å vise hensyn til medelevene.