Folkehøgskoler villeder søkere om pris

I disse dager studerer unge mennesker og kanskje deres foreldre folkehogskole.no nøye. Det er 86 skoler og 880 linjer å velge mellom. Noen og enhver kan bli overveldet av mindre. Og hvis de setter seg ned og studerer hva det faktisk koster å gå på folkehøgskole, blir forvirringen enda større.  

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har bestemt at elevene ikke skal betale mer enn det Lånekassen gir i lån og stipend. Vi er en liten skole og har lite å rutte med. Desto mer gledelig er det å se i EPSI-undersøkelsen at vi skårer godt over gjennomsnittet på spørsmålene som dreier som om verdi for pengene. Det kan tyde på at vi markedsfører oss riktig og ærlig. Vi får til linjeturer til utlandet og skoleturer innenlands når pandemien tillater det. Elevene får det vi lover, og det er ingen ekstra utgifter.

Forbløffet
På folkehøgskole.no er vi i priskategorien 100.000 – 115.000 kr. Det er der vi skal være. Men stor ble min forbløffelse da jeg så hvilke andre skoler som også lå i den kategorien. Det var skoler som riktignok hadde en grunnpris i priskategorien, men i tillegg kom linjeavgift og studieturen som plutselig førte til at året kostet 157.800 kr, som virkelig ikke er innenfor 100.000 – 115.000. Linjeturen er frivillig riktignok, men linjeavgiften regner jeg med at alle elevene må betale, og da lurer jeg lurer på hvordan skolen kan reklamere for en grunnpris på 109.600 kr.

En annen skole reklamerer for et meget eksotisk reisemål i linjenavnet sitt, men linjeturen til det eksotiske reisemålet var ikke obligatorisk og kostet 32.000 kr. Hvilken elev vil søke på en eksotisk linje og IKKE bli med på linjeturen? Og hva slags pedagogisk opplegg er det på en linje som altså skal dra til et eksotisk reisemål og så lar elever bli hjemme? Hva med forarbeid og etterarbeid, for ikke å snakke om all læring som skjer på turen? Et A-lag for de bemidlede og et B-lag for de som dessverre ikke hadde råd? Og hva gjør det med et klassemiljø?

Ærlighet varer lengst?
Dette er villedende markedsføring.  Jeg skjønner ikke hvordan vi som skoleslag kan godta denne form for markedsføring med liten skrift. En skole skriver – med liten skrift – at turen ikke er obligatorisk, og at prisen er inkludert i linjeprisen. Hvilken den ikke er fordi eleven må huke av om de vil være med på turen eller ikke, og da stiger linjeprisen med 31.300 kr. Da er skolen virkelig utenfor priskategorien. En ting er at det er villedende markedsføring,  det er også dypt illojalt overfor de skolene som holder seg i sin priskategori uten ekstra kostnader. Hvis noen går oss etter i sømmene, vil de skolene som har tillegg med liten skrift dessuten gi hele skoleslaget et dårlig rykte.

Bokettersyn
I disse dager jobbes det med en NOU-utredning om folkehøgskolen. Jeg oppfordrer utvalget til å se nøye på skoleslagets markedsføring når det gjelder pris og ber om at alle skoler tør stå for den prisen det faktisk koster å være elev på skolen.

Av Benedicte Hambro, internatlærer på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole