«Ja visst gör det ont när knoppar brister»

Publisert/Oppdatert

Det har aldri vært lett å være ungdom, og hver generasjon har hatt sine kampsaker og sine utfordringer.  Det har skjedd noe med elevene jeg har møtt gjennom 34 år i folkehøgskolen. Det er farlig å generalisere, men likevel vil jeg påstå at de på den ene siden er blitt mindre robuste og i stand til å mestre livet.  På den andre siden er de mer opptatt av sine rettigheter og krav enn plikter og deltagelse.

– Det har aldri vært vanskelig å være skeiv på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

For musikklærer Dag Braathen har homokampen handlet mer om å være et medmenneske enn å stå på barrikadene.

Ny leder ved Jæren folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Monica Cecilie Høien (f.1974) er tilsatt som ny rektor ved Jæren folkehøgskule. Monica bor på Brusand på Sør-Jæren og er mor til tre. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning innen kunst, dans, musikk og psykisk helse. Søm av klær og redesign står hjertet nær, og preger fritida. Etter mange  år i skolen har hun de siste ni åra arbeidet som konsulent for ungdom. Monica har i tillegg erfaring med autismegrupper og er føredragshaldar for Norges Tourettesforbund om Tourettes i skolen.

Ny utgave av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Vi lanserer nok en utgave av magasinet Folkehøgskolen. I portrettet møter du Liv Solveig Fange Andreassen, miljøveileder på Skjeberg folkehøgskole. Hun ruster ungdom for veien videre. Inge Eidsvåg skriver om Ludvig Holberg, i serien pedagogiske inspirasjonskilder. Holberg var virkelig radikal, det er sterk lesning. Dorte Birch skriver om godværsavtaler i storm. Det har blitt sådd tvil om folkehøgskolenes fellesskap og solidaritet. På Lofoten folkehøgskole har de prøvd ut Friroms-modellen - og Kristin Smith har stadig noe på hjertet. Vi serverer 56 sider folkehøgskolestoff. God lesning!