Ny leder ved Jæren folkehøgskule

Monica Cecilie Høien (f.1974) er tilsatt som ny rektor ved Jæren folkehøgskule. Monica bor på Brusand på Sør-Jæren og er mor til tre. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning innen kunst, dans, musikk og psykisk helse. Søm av klær og redesign står hjertet nær, og preger fritida. Etter mange  år i skolen har hun de siste ni åra arbeidet som konsulent for ungdom. Monica har i tillegg erfaring med autismegrupper og er føredragshaldar for Norges Tourettesforbund om Tourettes i skolen.

Det var 19 søkere til stillingen som rektor.

Dag Folkvord som har vært rektor siden 2005 går nå over i en nyopprettet stilling som «Leder drift og økonomi». Folkvord har fartstid ved folkehøgskolen på Klepp siden 1986.

Dag Folkvord sier: – Tanken er at vi slår sammen rektor og inspektør sine oppgaver, og deler dem på ny. Da i en pedagogisk del og en driftsdel. Monica skal da ha den pedagogiske delen som betyr ansvar for skoleutvikling, lærere og elever. Jeg sitter da igjen med de «kjedelige» tingene som økonomi, eiendom, driftspersonalet etc. Altså det som handler om drift av skolen. Tanken er at da får hun god tid til å konsentrere seg om pedagogisk utvikling av skolen sammen med lærerne. Det er jo tross alt det som er vår hovedvirksomhet.

– Så er jeg jo i hornet på veggen de første årene hennes, så om det er ting som er uklart, så har jeg antakelig vært borti det før. Jeg har jo noen få år igjen på skolen, og da kan jeg ta resten slik at anlegget blir ivaretatt. Vi planlegger ombygging/nybygging, så det vil bli en del arbeid på eiendom  framover. Bakgrunnen for denne to-delinga er at jeg lenge har hatt inntrykk av at mange gode lærere/inspektører kvier seg for å ta rektorjobben fordi det er for mye «system» i stillingen. Så da tok vi ut den delen. Monica var en av søkerne som var tydelig på at det var denne modellen som gjorde at hun søkte. Hadde det vært masse økonomi og drift i stillingen hadde hun ikke søkt, sier Dag Folkvord.

ØK