Skal folkehøgskolen myndiggjøre til økokrati?

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen inngår i en lang frihets- og demokratitradisjon da den i sin tid ville myndiggjøre ungdom til å kunne leve autonome liv og fungere i det fremvoksende demokratiet i den nye nasjonen i siste halvdel av 1800-tallet. Den gangen handlet det om å nære kjærlighet til fedrelandet via kjennskap til landets historie, kultur og språk, supplert med innføring i demokrati og fagområder man anså som viktige i datidens norske bondesamfunn. Dagens ungdom lever i en helt annen verden, med helt andre alvorlige og globale utfordringer enn den gangen - utfordringer som både truer demokratiet og i verste fall hele vår eksistens. Hva er det folkehøgskolen ønsker å myndiggjøre i forhold til i dag, og hvordan?

Sterke reaksjoner i Sverige

Publisert/Oppdatert

Bakgrunnen for den nasjonale manifestasjonen i Sverige er det politiske klimaet i landet hvor den nåværende regjeringa og dens støtteparti har satt folkehøgskolen kraftig under lupp. Først kuttet man de ekstra bevillinger som ble gitt i forbindelse med pandemien. Dette var for så vidt varslet men historisk har slike ekstra bevillinger blitt permanentet som nye plasser innenfor skoleslaget og i så måte en utvidelse av resursene. Dette ble ikke gjort denne gangen tvertimot kuttet man det helt bort og satte da en del folkehøgskoler (som jo hadde gamblet på att ordninga ble permanent) i store vanskeligheter fordi de hadde utvidet personalestyrken med basert på de ekstra midlene. I sum ble det kuttet bort en halv milliard ved årsskiftet 22/23.

Flerkulturell lærerstab på Hadeland folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Det er 30. november – den første snøen har farget vakre Hadeland hvit. Vi har avtalt møte med rektor Arne Ruste (54) ved folkehøgskolen på Brandbu. Skolen har funnet sin nye vei og rektoren leder en svært flerkulturell lærerstab.

Stor kunstgave til folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Alfred Vaagsvold gir gjennom prosjektet «Kunst nå» en stor kunstgave til alle folkehøgskolene i Norge. Høsten 2023 begynte han på reisen landet rundt for å overrekke gavene.

Stopp krigen i Gaza!

Publisert/Oppdatert

Uttale frå Folkehøgskulerørsla. Stopp krigen i Gaza! Folkehøgskulerørsla fordømer krig, drap og terror mot sivile. Vi krev at Israel avbryt bombinga av Gaza og likeins at Hamas stansar alle terrorangrep retta mot Israel. Vi krev at partane stoppar konflikten og startar arbeidet med å finne ei rettvis, berekraftig og varig løysing.

Jan Kløvstad:

Publisert/Oppdatert

Gjennom hjertet til hjernen…

Ny utgave av magasinet Folkeh

Publisert/Oppdatert

Da er nummer fem 2023 av magasinet Folkehøgskolen gått i trykken. Steinar Bryn ved Nansenskolen har levert en helt fersk rapport fra Ukraina – han reflekterer rundt den fastlåste krigen i landet. Jonatan Rask møter du i portrettet, han har tatt over som leder ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Geir Ertzgaard presenterer Ellen Key, den store svenske filosofen som sa: Dannelse er det som gjenstår når vi har glemt alt det vi har lært. Trond Blindheim reflekter rundt folkehøgskole og omdømme, og Kenneth Bjørkli presenterer båtbyggerlinja ved Fosen folkehøgskole. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Folkehøgskoleforbundet på Nordisk sangsymposium

Publisert

Song har alltid vore ein viktig aktivitet i dei nordiske folkehøgskulane. Folkehøgskoleforbundet er partnar i Krafttak for song, og var i september invitert til å ta del i «Nordisk songsymposium» på Oslo kongressenter. Dette var ein stor kongress over tre dagar med deltakarar frå heile Norden, inkludert Island og Færøyene.

Nordisten Jonatan Rask skal lede Nordiska

Publisert/Oppdatert

Jonatan Rask (44) er nordisten som søker hjem til Bohuslänkysten og har blitt rektor på Nordiska folkehögskolan i Kungälv, to mil nord for Göteborg. Han startet opp i august etter å ha ledet Lofoten folkehøgskole i fem år. En reise på 1700 kilometer.

Steinar Bryn: Report from a visit to Kyiv

Publisert/Oppdatert

The Nansen Academy have had a focus on the Russian invasion of Ukraine since May 2014. For several years (2014-2018) we had summer sessions for participants from Ukraine and Russia, together with participants from the Balkan and Caucasus. Fridtjof Nansen has a status in Ukraine, particularly in Kharkiv where we have participated in opening a Nansen Seminar room at the Karazin University. When he got the Nobel Prize in 1922, he gave half the money to Russia and Ukraine. His Nobel Speech was titled «No More War» A strong position caused by his focus on the consequences of war.