Stopp krigen i Gaza!

Publisert/Oppdatert

Uttale frå Folkehøgskulerørsla. Stopp krigen i Gaza! Folkehøgskulerørsla fordømer krig, drap og terror mot sivile. Vi krev at Israel avbryt bombinga av Gaza og likeins at Hamas stansar alle terrorangrep retta mot Israel. Vi krev at partane stoppar konflikten og startar arbeidet med å finne ei rettvis, berekraftig og varig løysing.

Jan Kløvstad:

Publisert/Oppdatert

Gjennom hjertet til hjernen…

Ny utgave av magasinet Folkeh

Publisert/Oppdatert

Da er nummer fem 2023 av magasinet Folkehøgskolen gått i trykken. Steinar Bryn ved Nansenskolen har levert en helt fersk rapport fra Ukraina – han reflekterer rundt den fastlåste krigen i landet. Jonatan Rask møter du i portrettet, han har tatt over som leder ved Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Geir Ertzgaard presenterer Ellen Key, den store svenske filosofen som sa: Dannelse er det som gjenstår når vi har glemt alt det vi har lært. Trond Blindheim reflekter rundt folkehøgskole og omdømme, og Kenneth Bjørkli presenterer båtbyggerlinja ved Fosen folkehøgskole. Dette og mye mer i det 52-siders magasinet.

Folkehøgskoleforbundet på Nordisk sangsymposium

Publisert

Song har alltid vore ein viktig aktivitet i dei nordiske folkehøgskulane. Folkehøgskoleforbundet er partnar i Krafttak for song, og var i september invitert til å ta del i «Nordisk songsymposium» på Oslo kongressenter. Dette var ein stor kongress over tre dagar med deltakarar frå heile Norden, inkludert Island og Færøyene.

Nordisten Jonatan Rask skal lede Nordiska

Publisert/Oppdatert

Jonatan Rask (44) er nordisten som søker hjem til Bohuslänkysten og har blitt rektor på Nordiska folkehögskolan i Kungälv, to mil nord for Göteborg. Han startet opp i august etter å ha ledet Lofoten folkehøgskole i fem år. En reise på 1700 kilometer.

Steinar Bryn: Report from a visit to Kyiv

Publisert/Oppdatert

The Nansen Academy have had a focus on the Russian invasion of Ukraine since May 2014. For several years (2014-2018) we had summer sessions for participants from Ukraine and Russia, together with participants from the Balkan and Caucasus. Fridtjof Nansen has a status in Ukraine, particularly in Kharkiv where we have participated in opening a Nansen Seminar room at the Karazin University. When he got the Nobel Prize in 1922, he gave half the money to Russia and Ukraine. His Nobel Speech was titled «No More War» A strong position caused by his focus on the consequences of war.

Mer om danning og folkehøgskolens oppdrag

Publisert/Oppdatert

Orker vi å høre mer om danning?  På denne lederplassen skal vi i alle fall gjøre vårt for å holde refleksjonsnivået rundt dette begrepet levende. Og vi trenger mer enn teoretiske refleksjoner – vi trenger praksis og gjennomføringskraft. Vi må sette oss mål, øve og utføre – det er her vi kan snakke om hva kvalitet er i folkehøgskolen. Vi må rett og slett ikke glemme danningsoppdraget.

Millioner til Sjunkhatten-prosjektet

Publisert

Fylkesrådet bevilger 4,5 millioner kroner til Fauna KF for å fullføre prosjektutviklingen for Sjunkhatten folkehøgskole. – Fylkesrådet ønsker med denne bevilgningen å hjelpe Sjunkhatten over forprosjektfasen slik at det er mulig å få statlig finansiering, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Lofoten: Opplever motvind for fotolinjene

Publisert/Oppdatert

Fotograf og fotolærer Peder Pedersen kom til Lofoten folkehøgskole i 1999. Han kom fra lærerstilling ved Hadsel folkehøgskole på Stokmarknes som ble nedlagt, og tok med seg alt fotoutstyr over til Lofoten hvor de startet opp fotolinje.

Ny bok og folkehøgskolejubileum i Austre Moland – Arendal

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet var til stede i Austre Moland kirke da 150-års jubileet for folkehøgskolen som ble startet av Ivar Fløistad og Viggo Ullmann på Skjulestad ved Arendal ble markert 1. oktober.