Da slipper vi magasinet Folkehøgskolen nr 1 2023

Publisert/Oppdatert

Tema for første utgave av magasinet Folkehøgskolen i 2023 er NOUen - en folkehøgskole for alle. Den belyses i flere innspill - så nå er det tid for å delta i høringsrunden. Vi har vært på rektormøtet i Trondheim, og vi peker på det nordiske samarbeidet. I portrettet møter du tidligere minister og nå leder i foreningen Norden i Sverige - Åsa Trostensson. Du presenteres for en nyutviklet sang-app ved OsloMet. - Friromsdebatten har gitt skolen en unik plattform for dialog, sier Benedicte Hambro og Jan Fadnes ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Og på Sogndal har Frida Isungset startet en egen bærekraftsgruppe. Du møter også en engasjert kjøkkensjef og surfer ved Lofoten folkehøgskole, svenske Nils Blom. Sett deg i godstolen med det 56-siders magasinet. God lesing!

Kjemper for seniorskolene

Publisert/Oppdatert

NOU-utvalget foreslår å fjerne dagens unntaksbestemmelse i folkehøyskoleloven § 8 andre ledd. Dette vil medføre at Stiftelsen Nestor Seniorutvikling og Nordnorsk pensjonistskole ikke lengre kvalifiserer til tilskudd gjennom folkehøgskolenes tilskuddsordning. Nå har Nestor Seniorutvikling levert sin høringsuttalelse til NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle. Rektor Terning Dahl-Hansen er klar til å kjempe for skolens eksistens. Her kan du lese Nestor sin høringsuttalelse.

NOU-høringen blir særdeles viktig

Publisert/Oppdatert

Det ble et rektormøte i Trondheim i NOUens tegn. NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene, ble overlevert kunnskapsminister Tonje Brenna 31. oktober. Det har blitt en meget fyldig og grundig melding på 166 sider, ført i pennen av hele fire sekretærer. Den forrige fra 2001 – Frihet til mangfold var på 70 sider.

En sten for Eva

Publisert/Oppdatert

I dag er det den internasjonale Holocaustdagen. Da bør du lese En sten for Eva.

NOU: Folkelig opplysning er folkehøgskolens raison d’etre

Publisert/Oppdatert

Et offentlig oppnevnt utvalg har sett folkehøgskolen nærmere i kortene. Resultatet kan man lese i NOU 2022:16 «En folkehøgskole for alle». Utvalget slår her fast at flere grupper av ungdommer og andre i det norske samfunnet trenger folkehøgskolen. NOU-rapporten legger derfor vekt på å sikre skoleslagets pedagogiske frihet gjennom statsstøtten. For å tydeliggjøre folkehøgskolens legitimitet og sikre samfunnets og politikernes velvilje i fremtiden, fremmer utvalget ikke mindre enn 73 forslag til endringer i lov og forskrift.

Trall: Sang-app fra Oslo Met

Publisert/Oppdatert

På søken etter et felles og mangfoldig sangrepertoar: Er sang i dagens Norge uttrykk for et kulturelt fellesskap og en felles referanseramme? Ser vi bakover i tid har sang vært viktig i folkeopplysning og danning, som samfunnstyrkende og/eller samfunnsendrende kraft. Sangen virker både innover i oss selv som styrke, ro og følelseskanal, men også utad som uttrykk for glede, samhørighet og energi.

NOU med intensjon om å styrke skoleslaget

Publisert/Oppdatert

Vi har lagt årets rektormøte med omfattande drøftingar rundt to nye NOU-rapportar bak oss, og utforming av høyringssvar ligg framføre oss. Det er ikkje tvil om at «En folkehøgskole for alle» var rapporten som skapte meste diskusjon på samlinga i Trondheim.

Jonatan Rask blir rektor på Nordiska

Publisert/Oppdatert

Rektor ved Lofoten folkehøgskole er tilsatt som rektor ved Nordiska folkehøgskolan i Kungälv, 20 kilometer nord for Gøteborg. Han tar over 1. august etter fem år i lederstolen ved folkehøgskolen i Kabelvåg.

Benedicte Hambro – om ord og meninger

Publisert/Oppdatert

Benedicte Hambro som arbeider ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole i Ringsaker har i mange år hatt sin faste spalte - Benedites metode, i magasinet Folkehøgskolen. Her skriver hun hvordan de aktivt jobber med woke- og kanselleringsproblematikken ved deres folkehøgskole. Nå tar de tak i dette, særdeles forebyggende. Les og lær!

Einar Opsvik har lest dialoglitteratur

Publisert/Oppdatert

Leder i Folkehøgskoleforbundet, Einar Opsvik, har lest fire bøker om dialog. Han sier: Det er ei krevjande øving å flytte seg frå samtalen til dialogen. Dialogen som er noko meir enn ein samtale.